Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Pravila zaokroževanja

Pravila zaokroževanja so ves čas enaka, ne glede na to, po katerem tečaju se preračunavajo cene.

Pri zaokroževanju se denarni zneski v evrih zaokrožajo navzgor ali navzdol na najbližji cent. Če je rezultat preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se zaokroži navzgor.

  • če je število tretjega decimalnega mesta manjše od pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 24,784 EUR postane 24,78 EUR);
  • če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor (npr. 24,785 EUR postane 24,79 EUR).

Informativni primeri zaokroževanja pri preračunavanju na podlagi centralnega tečaja

1. zgled:

500 SIT = 500 ÷ 239,640 = 2,0864...→ 2,09 EUR
(ker je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor)

2. zgled:

1000 SIT = 1000 ÷ 239,640 = 4,1729... → 4,17 EUR
(ker je število tretjega decimalnega mesta manjše kot pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol).