Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Prihranki in posojila

PrihrankiPotrošnikom je po uvedbi evra na voljo večja izbira različnih oblik varčevanja in lažje najemanje posojil na večjem in likvidnejšem finančnem trgu.

Uvedba evra pa nima nikakršnega vpliva na spremembo pogodbenih zavez, niti ne daje nobeni izmed pogodbenih strank pravice, da enostransko spreminja pogodbena določila. Ali povedano drugače, vsa pogodbena določila, razen denarne enote, na katero se glasi pogodba, ostanejo nespremenjena. To pomeni, da pogodb ni potrebno na novo sklepati. Vrednosti se preračuna v evro po tečaju zamenjave.

Edina izjema od tega načela je določilo o uporabi spremenljive obrestne mere SITIBOR. Z dnem uvedbe evra je medbančno referenčno obrestno mero Združenja bank Slovenije SITIBOR nadomestila evropska medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR ustrezne ročnosti.