Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Gibanje cen

Analize, ki jih izvaja Statistični urad RS

Gibanje cen
Foto: Primož Lavre
Inflacijo, ki prikazuje spremembo ravni cen, v Sloveniji merimo z indeksom cen življenjskih potrebščin; ta pokaže spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini. Za primerjave inflacijskih stopenj med državami članicami EU pa izračunavamo tudi harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin; ta pa meri spremembe v ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih potrošniki namenjajo za nakupe predmetov končne porabe na ozemlju Slovenije (načelo domače porabe).

V pripravah na uvedbo evra, zlasti v obdobju dvojnega označevanja cen in šest mesecev po njegovi uvedbi, Statistični urad RS poleg rednega spremljanja cen življenjskih potrebščin pripravlja še dodatne analize cen za tiste podskupine izdelkov in storitev, ki so najbolj vplivale na skupno gibanje cen in katerih cene so najbolj odstopale od gibanja cen v preteklih petih letih.

Spremembe gibanja cen lahko spremljate tukaj.

Pricewatch, ki ga izvaja Zveza potrošnikov Slovenije

Spremljanje cen izdelkov in storitev (t. i. price watch) pred uvedbo evra, med njo in po njej izvaja Zveza potrošnikov Slovenije v sodelovanju z Mednarodnim inštitutom za potrošniške raziskave, finančna sredstva za izvedbo pa je prispeval Urad RS za varstvo potrošnikov.

V okviru mehanizma Pricewatch inštitut na skoraj 300 mestih v državi spremlja gibanje cen košarice več kot 100 enot. Tretjino opazovanih enot v košarici predstavljajo storitve, katerih cene bi se lahko glede na izkušnje drugih držav območja evra, najbolj zvišale.

Več o spremljanju cen »

Evrska cenovna zaveza

Prehod na evro je za kupce do neke mere tudi stresna izkušnja in kot kažejo rezultati anket, jih relativno veliko pričakuje, da se bodo cene zaradi uvedbe evra cene dvignile oziroma, da se bo temu posledično znižal standard. Zaradi bojazni prebivalstva glede poviševanja cen je bila tema evrske cenovne zaveze že večkrat obravnavana na sestankih Koordinacijskega odbora za tehnične priprave za uvedbo evra. O tem sta Ministrstvo za gospodarstvo in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) razpravljala tudi s predstavniki Evropske komisije. V tednih pred uvedbo evra je bilo dano tudi zelo jasno sporočilo s strani Evropske komisije z opozorilom, da naj tudi Slovenija na tem področju sklene neko formalno cenovno zavezo.

Več o evrski cenovni zavezi »