Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Menjava gotovine

Evrski kovanciEvro je postal naš denar 1. januarja 2007. Do 14. januarja 2007 smo imeli v Sloveniji še obdobje dvojnega obtoka in smo lahko hkrati plačevali tako s tolarskimi kot z evrskimi bankovci in kovanci. V pravnih instrumentih ali v plačilnem prometu je edina denarna enota evro. Tolarska stanja na računih so se s 1. januarjem 2007 samodejno pretvorila v evrska stanja po tečaju zamenjave.

Od 1. januarja 2007 dalje se lahko prebivalci z evrsko gotovino oskrbimo na naslednje načine:

  • v poslovnih bankah in hranilnicah, kjer bo potekala brezplačna menjava tolarske gotovine za evrsko gotovino vse do 1. marca 2007;
  • preko bankomatov, ki bodo od 1. januarja 2007 izplačevali le evrske bankovce, in sicer bankovce za 10 in 20 evrov;
  • v Banki Slovenije, ki bo po 1. marcu 2007 brezplačno menjala tolarske bankovce brez časovne omejitve, tolarske kovance pa do 31. decembra 2016.