Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Preračunavanje in zaokroževanje

Preračunavanje in
zaokroževanje
Dvojno označevanje cen je eden ključnih načinov za nadzor nad nepravilnim preračunavanjem cen iz tolarjev v evre in zaokroževanjem zneskov. Za nadzor je pristojen tržni inšpektorat, izvajala pa ga bo tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Pravila preračunavanja v obdobju obveznega informativnega dvojnega označevanja cen
Od 1. marca 2006 pa do določitve tečaja zamenjave so se zneski informativno preračunavali po centralnem tečaju (1 € = 239,640 SIT). Znesek v evrih se je izračunal tako, da se je tolarski znesek delil s centralnim tečajem. Pri zaokroževanju zneskov so veljala pravila zaokroževanja.

Pravila preračunavanja v obdobju dvojnega označevanja cen
Obdobje dvojnega označevanja cen se je pričelo naslednji dan po določitvi tečaja zamenjave (11. julija 2006). Tečaj zamenjave je nepreklicno in trajno menjalno razmerje med tolarjem in evrom, ki ga določi Svet Evropske unije. 11. julija 2006 je bila sprejeta odločitev, da bo tečaj zamenjave ostal enak centralnemu tečaju. Tečaj zamenjave se pri preračunavanju ne zaokrožuje ali krajša in se uporablja za preračunavanje med enoto evra in enoto tolarja v obe smeri. Tudi tu veljajo pravila zaokroževanja.