Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Bančni računi

Stanja na transakcijskih računih v tolarjih so s 1. januarjem 2007 banke samodejno preračunale v evre in od tega dne plačevanje z računov poteka le v evrski valuti. Pretvorba je bila opravljena po tečaju zamenjave.

Na bančnih okencih smo lahko od 3. januarja 2007 do 14. januarja 2007 z gotovino plačevali ali v tolarjih ali v evrih, od vključno 15. januarja 2007 dalje pa le z evrsko gotovino. Za negotovinsko plačevanje z obremenitvijo računa smo že od 3. januarja 2007 plačevali samo v evrski valuti. Seveda pa bomo lahko tolarske bankovce in kovance zamenjevali v evre še do 1. marca 2007.

Plačevanje preko elektronskih bank je do 29. decembra 2006 potekalo v tolarjih, od tedaj naprej pa je plačevanje potekalo le še v evrski valuti. Transakcije, ki so nastale 30. in 31. decembra 2006, so bile knjižene v banki z datumom valute 1. januar 2007.

Poslovanje v bankah v dneh prehoda na evro

Zadnji delovni dan tolarskega poslovanja v bankah (bančno okence, elektronska banka, telefonska banka) je bil v petek, 29. decembra 2006. Banke so vsa prejeta plačila v tolarjih obdelale na ta dan.

30. in 31. decembra 2006 poslovne banke niso poslovale za stranke. Ta čas so banke izkoristile za še zadnje priprave na prvi delovni dan po prevzemu nove valute. 1. in 2. januarja 2007 je 52 izbranih poslovalnic kljub državnemu prazniku zamenjevalo tolarsko gotovino za evrsko. Od 3. januarja 2007 dalje so vse poslovne banke prejemale in obdelale vsa gotovinska in negotovinska plačila v evrih, gotovinska vplačila oz. nakazila pa sprejemale tudi v tolarjih do vključno 14. januarja 2007. Od tega dne dalje plačevanje s tolarsko gotovino ni več mogoče, je pa mogoče pri poslovnih bankah zamenjati tolarsko gotovino v evrsko še do 1. marca 2007. Po 1. marcu 2007 bomo lahko tolarsko gotovino brezplačno menjali le še na Banki Slovenije: tolarske bankovce brez časovne omejitve, tolarske kovance pa do 31. decembra 2016.

Več informacij
Kontaktni naslovi in telefonske številke bank, ki svojim komitentom nudijo informacije o uvedbi evra.

Evro za vse nas, zgibanka za komitente bank - pravne in fizične osebe (Združenje bank Slovenije, avgust 2006)