Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Dvojno označevanje cen

Dvojno označevanje
Foto: Leon Vidic
Dvojno označevanje cen (v tolarjih in evrih) je bilo obvezno od 1. marca 2006 do 1. julija 2007. Njegov namen je bil omogočiti urejen prehod zamenjave denarne enote RS, pripraviti potrošnike na vrednotenje cen blaga in storitev v evrih ter s primerljivostjo cen preprečiti zvišanje inflacije zaradi uvedbe evra.

Potrošnikom je bilo zakonsko zagotovljenih 16 mesecev (10 mesecev pred uvedbo evra in 6 mesecev po uvedbi evra) obveznega dvojnega označevanja cen, da so lahko oblikovali občutek za vrednotenje cen v evrih.

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih je predvideval dve obdobji dvojnega označevanja cen:

  • obdobje obveznega informativnega dvojnega označevanja cen se je začelo 1. marca 2006 in se je končalo na dan določitve tečaja zamenjave (11. julija 2006). Tečaj zamenjave je nepreklicno in trajno menjalno razmerje med tolarjem in evrom, ki ga je določil Svet EU. V tem obdobju so morale biti cene označene v tolarjih in evrih hkrati ter preračunane po centralnem tečaju. Centralni tečaj je tečaj, ki je bil določen ob vstopu Slovenije v mehanizem deviznih tečajev (ERM II), t. i. čakalnico za evro (1 € = 239,640 SIT).
  • obdobje dvojnega označevanja cen pa se je začelo naslednji dan po določitvi tečaja zamenjave in se končalo šest mesecev po uvedbi evra (1. julija 2007). Cene so v tem obdobju preračunane po tečaju zamenjave. Glede na to, da sta centralni tečaj in tečaj zamenjave enaka, novega preračunavanja cen ni bilo.

Ves čas trajanja dvojnega označevanja cen so morale biti cene za blago in storitve označene v obeh valutah in objavljene tako, da so jih lahko potrošniki enostavno in nedvoumno prebrali ter primerjali.