Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Menjava
Cene

Dvojno označevanje - izjeme

Na bencinskih črpalkah
Na bencinskih črpalkah morata biti na avtomatih za točenje goriva ali v njihovi neposredni bližini navedena cena za liter goriva v obeh valutah in menjalni tečaj. V evrih navedena cena za liter goriva mora imeti tri decimalna mesta.

Podjetja, ki ponujajo blago in storitve po katalogih
Kataloška podjetja lahko v katalogih navedejo cene samo v vodilni valuti na datum izida kataloga, priložiti pa morajo informacijo o menjalnem tečaju in cenik z navedbo vseh cen iz kataloga v obeh valutah v naraščajočem vrstnem redu.

Na oddelkih mesnice, ribarnice, delikatese in kruha
Na oddelkih mesnice, ribarnice, delikatese in kruha mora biti na vidnem mestu cenik za vse blago v obeh valutah.

Prodajni avtomati za blago in storitve
Prodajni avtomati morajo imeti na vidnem mestu menjalni tečaj in cenik z vsemi cenami za blago in storitve v obeh valutah.

Pri prodaji knjig in drugih založniških izdelkov
Pri prodaji knjig morata biti na vidnem mestu označena menjalni tečaj in obračunska razpredelnica, na kateri so navedeni zneski najmanj tridesetih najznačilnejših cen knjig oziroma drugih založniških izdelkov po izbiri prodajalca, v naraščajočem vrstnem redu v obeh valutah.

Podjetja, ki sprejemajo vplačila za igre na srečo ali opravljajo druge storitve v zvezi s katero koli igro na srečo
Podjetja, ki sprejemajo vplačila za igre na srečo, morajo imeti na prodajnih mestih in avtomatih z igrami na srečo na vidnem mestu menjalni tečaj in cenik v obeh valutah.

Mala podjetja, ki opravljajo trgovinsko dejavnost in zaposlujejo največ deset oseb
Mala trgovska podjetja lahko v prodajalni, v kateri je istočasno zaposlenih največ pet ljudi, uporabijo druge načine, da potrošniku omogočijo preračunavanje in primerjanje cen v tolarjih in evrih. To lahko zagotovijo na primer z uporabo cenikov ali obračunskih razpredelnic.

Podjetja, ki opravljajo dejavnost v skladu zakonom, ki ureja obrt
Pri določenih storitvenih dejavnostih, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve celovitosti dejavnosti opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, lahko obrtna podjetja obvezno navajanje dveh valut za blago izvajajo z enakimi ukrepi kot mala podjetja.

Podjetja, ki ponujajo blago ali storitve za sklenitev pravnega posla
Gre za podjetja, ki ponujajo blago in storitve za sklenitev pravnega posla, pri katerem se cene, vrednost terjatve ali obveznosti izkazujejo v evrih.

Kmetje
Izjema velja za kmete, ki svoje blago prodajajo neposredno končnemu potrošniku.

Dvojno označevanje tudi ni obvezno za označevanje cen na enoto izdelka (npr. za kilogram, meter, kos), zneskov na izpiskih tehtnic in digitalnih prikazovalnikih cen ter vrednosti poštnih znamk.

Z naknadno sprejetim Pravilnikom o načinu dvojnega označevanja cen blaga in storitev v tolarjih in evrih pri posameznih vrstah in načinih ponujanja blaga in storitev je Ministrstvo za gospodarstvo izjeme razširilo še na mejne prodajalne, cestnino, letalske prevoze potnikov, železniški in avtobusni promet in taksije.