Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Uvedba evra v podjetjih

Dvojno označevanje

Informativno dvojno označevanje cen je bilo po zakonu o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih obvezno od 1. marca 2006 do 1. julija 2007. Njegov namen je bil omogočiti urejen prehod zamenjave denarne enote RS, pripraviti potrošnike na vrednotenje cen blaga in storitev v evrih ter s primerljivostjo cen preprečiti zvišanje inflacije zaradi uvedbe evra.

Potrošnikom je bilo zakonsko zagotovljenih 16 mesecev (10 mesecev pred uvedbo evra in 6 mesecev po uvedbi evra) obveznega dvojnega označevanja cen, da so lahko oblikovali občutek za vrednotenje cen v evrih.

Večina ostalih držav EU razen Avstrije, Grčije in Portugalske dvojnega označevanja cen niso zakonsko urejale, saj so strokovna združenja podjetij, vlade držav in potrošniške organizacije sklenile medsebojne dogovore o informiranju potrošnikov z novo valuto.

Nadaljnja odločitev o dvojnem označevanju cen blaga in storitev je na ravni poslovnih odločitev podjetij, kot dodatna ponudba potrošniku. Ministrstvo za gospodarstvo kot predlagatelj zakona meni, da ni potrebe, da bi se dvojno označevanje nadaljevalo kot zakonska obveznost, čemur pritrjuje tudi Ministrstvo za finance. To stališče podpirata tudi GZS in OZS, ki menita, da se bodo podjetja prostovoljno odločala za dvojno prikazovanje cen povsod tam, kjer bodo videla poslovni interes kot dodatno ponudbo potrošniku, da jim tovrstna storitev lahko olajša nakup.