Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Uvedba evra v podjetjih

Priprava zaposlenih

Na Gospodarski zbornici Slovenije se zavedajo, da je uvedba evra za podjetja zelo zahteven proces. Zato v okviru projekta "EVRO", v katerem sodelujejo strokovnjaki različnih področij in dejavnosti, skrbijo za informiranje podjetij, pri čemer je velik poudarek namenjen ravno izobraževanju zaposlenih v podjetjih.

Izobraževanje

Izobraževalni seminarji in usposabljanja so se začela izvajati že v začetku leta 2006.

Seminarji so bili na ravni GZS namenjeni vsem podjetjem. K sodelovanju so povabili predstavnike Banke Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, Združenja bank Slovenije ter druge strokovnjake. Ti predstavijo splošne informacije o evru, nacionalni načrt prevzema evra, pravni okvir, pogoje za prevzem, katere ukrepe je Slovenija že izvedla in katere ima še v načrtu ter morebitnih zapletih, ki se ob tem pričakujejo, dotaknejo pa se tudi dvojnega označevanja cen.

Na ravni Združenja za trgovino so potekali seminarji, namenjeni predvsem trgovcem. Poglobljeno so se lotevali zlasti zakona o dvojnem označevanju cen in posledic, ki jih ima za trgovce in ponudnike storitev.

V sodelovanju z Banko Slovenije so bile organizirana tudi usposabljanja za ugotavljanje pristnosti evrske gotovine. Ta so bila namenjena izobraževanju blagajnikov, drugih trgovcev, gostincev in turističnih delavcev ter ostalih, ki pri svojem delu prihajajo v neposreden stik z gotovino. Usposabljanja so temeljila na praktičnem prepoznavanju bankovcev in njihovih ponaredkov, s pomočjo posebnih didaktičnih pripomočkov. Potekala so skozi celo leto 2006, v različnih časovnih intervalih.

Tudi Obrtna zbornica Slovenije je bila vključena v priprave in izobraževanje svojih članov za prevzem evra. Pri tem pa je morala upoštevati dejstvo, da so njeni člani v glavnem samozaposleni in pa manjša obrtna podjetja.

Priprave na prevzem evra so potekale v obliki informiranja, svetovanja in izobraževanja.

Na področju informiranja je potrebno omeniti zlasti prispevke v reviji Obrtnik, ki je poslovna revija z največjo naklado v Sloveniji in jo prejemajo vsi člani zbornice. Sledijo prispevki v glasilih 62 območnih obrtnih zbornic ter na spletnih straneh Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic. Informacije o uvajanju evra, pomembne zlasti za obrtnike in male podjetnike, objavlja zbornica tudi v svojih oddajah na lokalnih radijskih postajah in lokalnih televizijah.

Poskrbljeno je bilo tudi za svetovanje, ki poteka preko Svetovalnega centra OZS. V informiranje in svetovanje so bili poleg svetovalcev tega centra vključeni praktično vsi sekretarji 30 strokovnih sekcij pri OZS in sekretarji vseh 62 območnih obrtnih zbornic.

Z izobraževanjem svojih članov je OZS pričela že decembra 2005. Seminarji so potekali tako na Obrtni zbornici Slovenije kot tudi na številnih območnih obrtnih zbornicah. Obrtna zbornica Slovenije je organizirala na sedežih območnih obrtnih zbornic več strokovnih seminarjev z naslovom: "Kaj pomeni uvedba evra za obrt ter mala in srednja podjetja?" Več o vsebini in terminih seminarjev si preberite tukaj.

Izvedena je bila tudi vrsta specializiranih seminarjev za posamezne obrtne dejavnosti oziroma strokovne sekcije, na primer za gradbince, za slikopleskarje, za lesne stroke, za frizerje, za kozmetike, za očesne optike itd. V sodelovanju z Banko Slovenije so potekale tudi delavnice na temo ugotavljanja pristnosti evrske gotovine.

Svetovanje

Na Gospodarski zbornici Slovenije imajo v okviru INFOPIKE - svetovalnega centra GZS za mala in srednje velika podjetja vzpostavljeno posebno telefonsko svetovanje, kjer podjetja dobijo informacije o prehodu na evro.

Svetovanja potekajo vsak torek med 12. in 13. uro in vsak četrtek med 10.30 in 11.30 uro na telefonski številki 01 58 98 000.