Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Uvedba evra v podjetjih

Kazni

Po zakonu o dvojnem označevanju cen je lahko samostojni podjetnik kaznovan z 200 tisoč tolarji, pravna oseba pa s 300 tisoč tolarji, če:

  • na vidnem mestu ne obvesti kupca, da so cene v drugi valuti preračunane po centralnem tečaju;
  • pri preračunavanju ne uporablja centralnega tečaja (v obdobju informativnega dvojnega označevanja cen) oziroma tečaja zamenjave (v obdobju dvojnega označevanja cen);
  • nepravilno označi cene pri izjemah;
  • napačno zaokroži denarne zneske;
  • ne izstavi računa s končno vsoto v obeh valutah.

S 100 tisoč tolarji se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori zgoraj navedene prekrške.