Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Uvedba evra v podjetjih

Menjava

Evrski kovanciEvro je 1. januarja 2007 postal denarna enota Republike Slovenije in hkrati so evrski bankovci in kovanci postali zakonito plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije. Od 1. januarja 2007 do 14. januarja 2007 je obdobje dvojnega obtoka, kar pomeni, da lahko hkrati plačujemo s tolarskimi in evrskimi bankovci in kovanci.

Od 1. januarja 2007 je v poslovanju (na primer v pravnih instrumentih ali v plačilnem prometu) edina denarna enota evro. V bankah in hranilnicah je mogoče tolarske bankovce in kovance po tečaju zamenjave brezplačno zamenjati v evrske bankovce in evrske kovance do vključno 60. dne po uvedbi evra (do 1. marca 2007).

Banka ali hranilnica lahko zahteva, da se menjave zneskov, ki presegajo znesek 1.500 EUR, najavijo en delovni dan pred načrtovano menjavo. Če menjava ne bo najavljena, bo lahko banka ali hranilnica za menjavo zneska, ki presega 1.500 EUR zaračunala stroške menjave.

Od 1. januarja 2007 dalje se lahko oskrbimo z evrsko gotovino na naslednje načine:

  • v poslovnih bankah, kjer bo potekala brezplačna menjava tolarske gotovine za evrsko gotovino vse do 1. marca 2007;
  • preko bankomatov, ki od 1. januarja 2007 izplačujejo le evrske bankovce po 10 in 20 evrov;
  • v Banki Slovenije, ki bo brezplačno menjala tolarske bankovce brez časovne omejitve, tolarske kovance pa do 31. decembra 2016.

Ob plačevanju s tolarsko gotovino v trgovinah na drobno v obdobju dvojnega obtoka bodo blagajniki razliko med vrednostjo, zaračunano za storitev ali blago, in izročenim zneskom tolarske gotovine vračali v evrih.