Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Uvedba evra v podjetjih

Kosovne delnice

Predlog zakona alternativno uvaja novo koncepcijo nepravih delnic brez nominalnega zneska - kosovne delnice, ki predstavljajo svetovno uveljavljen in ob izvedbi denominacije zelo dobrodošel sistem delnic.

Kosovna delnica je delnica brez nominalnega zneska in se zato ne glasi na znesek ali kvoto, s čimer se prepreči, da bi sprememba osnovnega kapitala s spremembo števila delnic izražala nepravilnost (zneska ali kvote) že izdanih delniških listin.

Družbam je tako ponujena možnost, da so se uvedbi nove denarne enote prilagodile na eleganten način in brez stroškov ali večjih kapitalskih sprememb. Če se namreč delnice ne glasijo več na nominalne zneske, sta tudi njihova sprememba in zgladitev nepotrebni. Ob prehodu na evro je to pot v primerljivih državah ubral pretežni del d.d., saj kosovna delnica omogoča tudi lažjo izvajanje transakcij z osnovnim kapitalom brez izdaje novih delnic.