Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

December 2006

31. december 2006 ob 24:00h
Izjava za javnost guvernerja BS Mitje Gasparija
Guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari bo 31. decembra 2006 ob polnoči v prostorih Banke Slovenije imel izjavo za javnost v zvezi s prehodom na evro in ob tej priložnosti zamenjal tolarje v evre na blagajni Banke Slovenije.
Blagajna Banke Slovenije bo na silvestrovo med polnočjo in eno uro zjutraj odprta za menjavo tolarske v evrsko gotovino. Sicer pa bo Banka Slovenije za menjavo tolarske v evrsko gotovino odprta tudi 1. in 2. januarja od 9. do 12. ure.
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana - ob 24. uri
29. december 2006
Novinarska konferenca Statističnega urada RS
Cene življenjskih potrebščin so se v prvih enajstih mesecih letos v Sloveniji povečale za 2,3 %, enako kot lani, prav tako pa je bila tudi novembrska inflacija v Sloveniji na letni ravni 2,3-odstotna. Z izračunom decembrske in letne stopnje inflacije za 2006 pa smo pripravili analizo gibanja cen življenjskih potrebščin, ki so izraziteje vplivale na inflacijo v letu 2006, in pregled letošnjih cen nekaterih proizvodov in storitev, preračunanih v evre. Podatke bo predstavila Mojca Maček Kenk, vodja Oddelka za statistiko cen življenjskih potrebščin. Ob izidu osrednje in najobsežnejše publikacije, Statističnega letopisa 2006, in o dogodkih v letu 2006, pomembnih za Statistični urad RS, pa bo spregovorila generalna direktorica mag. Irena Križman.
sejna soba Statističnega urada RS, Vožarski pot 12, Ljubljana - ob 10:30h
27. - 31. december 2006
Evrostojnica Urada za informiranje in Banke Slovenije v središču Ljubljane
V dneh tik pred uvedbo evra bosta Urad Vlade RS za informiranje in Banka Slovenije postavili informacijsko evrostojnico na Prešernovem trgu v Ljubljani. Mimoidoči bodo na stojnici lahko iz prve roke dobili informacije o uvedbi evra, na voljo bodo tudi brezplačne publikacije in promocijska gradiva.
Prešernov trg, Ljubljana - od 10. do 20. ure
29. december 2006
Novinarska konferenca Banke Slovenije in Ministrstva za finance
Guverner Banke Slovenije mag. Mitja Gaspari in minister za finance dr. Andrej Bajuk bosta predstavila, kako so potekale priprave na uvedbo evra.
Kontaktni osebi:
za BS Gordana Pipan
(tel.: 031/371 507; e-mail: gordana.pipan@bsi.si),
za MF Sabina Kranjec
(tel. 051/608 404; e-mail: sabina.kranjec@mf-rs.si)
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana - ob 11. uri