Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Maastrichtska (konvergenčna) merila

Da lahko država članica EU uvede evro, mora izpolniti določena merila - to so tako imenovana konvergenčna oz. maastrichtska merila:

  • Nizka stopnja inflacije: stopnja inflacije ne sme za več kot 1,5 odstotne točke presegati povprečja stopnje inflacije treh držav članic, ki so dosegle najboljše rezultate glede stabilnosti cen.
  • Nizka stopnja obrestnih mer: dolgoročne obrestne mere ne smejo presegati povprečja obrestnih mer treh držav članic z najnižjo stopnjo inflacije za več kot 2 odstotni točki.
  • Stabilni tečaji valut: spoštovanje mej nihanja (± 15 %), predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev v ERM II, vsaj dve leti, brez devalvacije valute.
  • Vzdržni položaj javnih financ:
    • javno-finančni primanjkljaj ne sme presegati 3 % BDP, razen če je to razmerje znatno in neprestano upadalo ter doseglo raven blizu referenčne vrednosti ali če je prekoračitev referenčne vrednosti samo izjemna in začasna ter razmerje ostaja blizu referenčne vrednosti;
    • javni dolg ne sme presegati 60 % BDP, razen če se to razmerje zadostno zmanjšuje in z zadovoljivo hitrostjo dosega referenčno vrednost.
  • Skladnost pravnih redov držav članic, zlasti predpisov, ki se nanašajo na centralne banke, z določili členov 108 in 109 Pogodbe in s Statutom ESCB.

Konvergenčna merila za uvedbo evra - pregled po državah.