Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Konvergenčna merila za prevzem evra

  Število izpolnjenih meril Stabilnost cen Javnofinančno stanje Devizni tečaj Obrestne mere
povprečna inflacija v % saldo javnih financ v % BDP javni dolg v % BDP sodelovanje v ERM II dolgoročna obrestna mera v %
dec. 05 2004 2004   dec. 05
Referenčna vrednost   2,5 -3,0 60,0 2 leti 5,37
Ciper 2 2,0 -4,1 72,0 od 2.5.2005 5,16
Češka 3 1,6 -3,0 36,8 ne 3,51
Danska 5 1,7 2,9 43,2 od 1.1.1999 3,40
Estonija 3 4,1 1,7 5,5 od 28.6.2004 4,01*
Latvija 3 6,9 -0,9 14,7 od 2.5.2005 3,88
Litva 3 2,7 -1,4 19,6 od 28.6.2004 3,70
Madžarska 1 3,5 -5,4 57,4 ne 6,60
Malta 2 2,5 -5,1 75,9 od 2.5.2005 4,56
Poljska 3 2,2 -3,9 43,6 ne 5,22
Slovaška 2 2,8 -3,1 42,5 od 28.11.2005 3,52
Slovenija 4 2,5 -2,1 29,8 od 28.6.2004 3,81
Švedska 4 0,8 1,6 51,1 ne 3,38
Velika Britanija 3 2,1 -3,2 41,5 ne 4,46
EU-12   2,2 -2,7 70,8   3,42
EU-25   2,2 -2,6 63,4   3,70
Vir: Eurostat BS, januar 2006.

Opombe:

  • Pri preračunu v % BDP v BDP niso upoštevane posredno merjene storitve finančnega posredništva.
  • Povprečna inflacija in dolgoročna obrestna mera sta izračunani na podlagi povprečja zadnjih 12 mesecev.

* Podatek za prihodnji mesec.