Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Uspešen prehod na evro

Slovenski prehod s tolarja na evro je potekal hitro in gladko. Slovenci smo bili z evrom že seznanjeni, zlasti zaradi bližine Avstrije, Italije in drugih evropskih držav, kjer so evro uvedli v 2002. Pred uvedbo je večina Slovencev (po raziskavah več kot 90 %) že videla evrskih bankovcev in evrskih kovancev, večina jih je že uporabljala.

Enodnevno opazovanje razmer na tem področju, ki ga je izvedla Komisija, je pokazalo, da je imela 5. januarja - samo tri delovne dni od začetka prehoda - več kot polovica vprašanih, ki so sodelovali v raziskavi, uporabljala samo evre in ne več tolarjev. Istega dne je bilo tudi več kot 70 % vseh gotovinskih plačil izvedenih v evrih. Do sredine januarja so bila dejansko vsa gotovinska plačila izvedena v novi valuti, kar potrjuje tehnično izvedljivost kratkega obdobja dvojnega obtoka evrov in nacionalne gotovine, ki prispeva k zmanjšanju bremena za prodajalce na drobno in druga podjetja na najnižjo možno raven ter pospeši prehod.

Z nekaterih vidikov je bil prehod celo hitrejši kot leta 2002. Več kot 80 % tolarskih bankovcev (po vrednosti) je bilo vrnjenih slovenski centralni banki do 11. januarja. V primerjavi z letom 2002, je bilo v enakem obdobju vrnjeno samo 40 % bankovcev stare valute v skupini držav, ki so uvajale evro. To je preprečilo ponovitev resnih ozkih grl, ki so bila zabeležena leta 2002, ko so se prodajalci na drobno v nekaterih državah spopadali s problemi hrambe in varnosti.

Slovenci so tako kot v državah, ki so prve uvedle evro, prav tako izražali zaskrbljenost pred večjimi podražitvami in povečano inflacijo.

Kljub temu, da je bilo opaziti nekatere neupravičene dvige cen, so bili ti strahovi večinoma neupravičeni. Cene v Sloveniji so se januarja 2007 v primerjavi z decembrom 2006 na splošno znižale, podobno je bilo tudi v februarju. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so se v prvih štirih mesecih 2007 cene na splošno povišale za 1,3 % v primerjavi z 1,5 % v enakem obdobju leta 2006. Podobno je ugotovil tudi Eurostat, ki ocenjuje celotni učinek prehoda na inflacijo cen življenjskih potrebščin med in po prehodu na 0,3 odstotne točke, kar je podobno izkušnjam prve skupine držav. Ločena študija Urada za makroekonomske analize in razvoj je ocenila učinek prehoda na inflacijo na 0,24 odstotne točke.

Glede na raziskavo, ki je bila opravljena konec januarja 2007, velika večina (95 %) Slovencev meni, da je prehod potekal gladko in učinkovito. Istočasno se več kot devet od desetih slovenskih državljanov čuti dobro informiranih o evru in so bili zadovoljni z obsegom informacij, ki so jih pripravili državni organi. To ponovno dokazuje ključno vlogo obveščanja prebivalcev za zagotovitev uspešnega prehoda.

The Euro in Slovenia - A Success Story