Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Menjalno razmerje:
239,640 SIT = 1 €

Končni tečaj, ki nepreklicno določa menjalno razmerje med slovenskim tolarjem in evrom, znaša 239,640 SIT za evro. Tečaj so 11. julija 2006 dokončno potrdili finančni ministri območja evra in Slovenije in je povsem enak centralnemu menjalnemu tečaju, s katerim je Slovenija pred dvema letoma vstopila v evropski mehanizem menjalnih tečajev ERM II.

Finančni ministri držav članic EU so na zasedanju 11. julija 2006 sprejeli tudi odločitev, s katero so ukinili izjemo oz. derogacijo Slovenije od skupne valute (ta je bila potrjena s pristopno pogodbo in je državi dajala pravico do odstopa od evra; pravica pa je le začasna in velja do trenutka, ko država izpolni vse pogoje za uvedbo evra).

Končni tečaj zamenjave je 28. junija 2006 predlagala Evropska komisija, ki je ocenila, da vrednost tolarja v primerjavi z evrom v dveh letih ni zanihala za več kot 0,1 odstotka navzgor ali navzdol - kljub dovoljenemu 15 odstotnemu odstopanju v obe smeri. Slovenija pa je 28. junija 2006 tudi formalno izpolnila vse konvergenčne kriterije za vstop v območje evra, saj sta na ta dan minili zahtevani dve leti bivanja v evropskem mehanizmu menjalnih tečajev ERM II.

Evro bo 1. januarja 2007 zamenjal slovenski tolar. Vse tolarske vrednosti se bodo torej po tem menjalnem tečaju pretvorile v evrske vrednosti. Slovenija pa bo tako prva med novinkami in 13. država članica Unije, ki je uvedla evro kot zakonito plačilno sredstvo.

Koliko so vredni evrski bankovci in kovanci?

Kakšne bodo cene po uvedbi evra?