Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Več podražitev v storitvenih dejavnostih kot v trgovini

5. marec 2007

Zveza potrošnikov Slovenije je v sodelovanju z Mednarodnim inštitutom za potrošniške raziskave predstavila rezultate prvega snemanja cen v letu 2007 in petega snemanja od začetka projekta Spremljanje cen ob prehodu RS na evro. Snemanje je bilo izvedeno februarja 2007, tabele v prilogi pa vsebujejo informacije iz treh virov. Poleg izsledkov, dobljenih na podlagi naše košarice izdelkov in storitev, predstavljamo skupno tabelo podražitev, v kateri so vključene tudi informacije o podražitvah, na katere so nas opozorili potrošniki in ki smo jih dodatno preverili pri ponudnikih izdelkov in storitev ter podražitve, do katerih smo prišli s pomočjo akcij ZPS.

Zanimanje za rezultate spremljanja cen ZPS in MIPOR je bilo v zadnjih tednih veliko, tudi zaradi razkoraka med ugotovitvami Statističnega urada Republike Slovenije, ki je v prvih dveh mesecih letošnjega leta poročalo o deflaciji in mnenja javnosti glede podražitev. Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Evropsko komisijo izvedla agencija Ninamedia kar 83,4 odstotka vprašanih meni, da so se cene ob uvedbi evra zvišale, in 56 odstotkov podražitve ocenjuje kot "opazne" in meni, da ne gre za podražitve v okviru zaokroževanja. Prav tako se je pokazalo, da kar 56,7 odstotkov ljudi meni, da so za dvig cen najbolj odgovorni trgovci, ki naj bi po njihovem mnenju izkoristili priložnost.

Čeprav rezultatov spremljanja cen, ki ga izvaja ZPS, zaradi različne metodologije ni mogoče direktno primerjati z rezultati spremljanja cen življenjskih potrebščin, ki ga izvaja Statistični urad Republike Slovenije, se je tudi pri našem popisu pokazalo, da so precej pogosteje dražili ponudniki storitev kot izdelkov. Med njimi najdemo gostince, avtošole, ponudnike športnih, kulturnih (knjižnice, športni klubi ...) ter zdravstvenih storitev .

Na ZPS smo tudi zaradi percepcije potrošnikov o podražitvah pripravili dodatno analizo na osnovi gibanja cen izdelkov in storitev iz naše košarice, ki jih spremljamo od februarja 2006. Tako ugotavljamo, da se je od lanskega februarja 25 odstotkov vsebine naše košarice pocenilo, 39 odstotkov jih je ostalo na isti ravni, 36 odstotkov vsebine košarice pa se je podražilo. Ko pogledamo podrobneje, ZPS ugotavlja, da analiza gibanja cen naše košarice ne potrjuje percepcije ljudi o trgovcih kot glavnih dvigovalcih cen.

Tako se je v obdobju med februarjem 2006 in 2007 pocenilo 8 odstotkov storitev, na isti ravni jih je ostalo 42 odstotkov, podražilo pa se jih je 50 odstotkov. Če pogledamo izdelke v istem obdobju, ugotovimo, da se jih je 26 odstotkov iz košarice pocenilo, 39 odstotkov je ostalo na isti ravni, 35 odstotkov pa se jih je podražilo. To pomeni, da se je v obdobju enega leta podražilo 50 odstotkov vseh storitev in le 35 odstotkov vseh izdelkov iz naše košarice.

Če gledamo samo zadnje opazovano trimesečje (november 2006 - februar 2007), je slika malce drugačna. Na ravni celotne košarice je 56 odstotkov cen ostalo na isti ravni, 25 odstotkov se je pocenila, 19 odstotkov pa se jih je podražilo. Od novembra 2006 se je pocenilo 8 odstotkov storitev, 52 odstotkov jih je ostalo na isti ravni, 40 odstotkov pa se jih je podražilo. V istem časovnem obdobju pa se je 26 odstotkov izdelkov pocenilo, 58 odstotkov ostalo na isti ravni, 16 odstotkov izdelkov iz naše košarice pa se je podražilo.

Kako so se odrezali trgovci?

Ta analiza, ki je narejena na podlagi cen 1.599 izdelkov in storitev iz naše košarice, potrjuje izkušnje dvanajsterice držav evroobmočja in kaže na to, da so tudi v Sloveniji v opazovanem obdobju cene pogosteje dvigovali ponudniki storitev kot trgovci. Med slednjimi moramo izmed večjih trgovskih verig izpostaviti podjetje Hofer, ki je po podatkih naše košarice od novembra 2006 do februarja 2007 cene obdržal na stari ravni oz. jih je zaokrožil navzdol. Pri ostalih trgovcih smo opazili določene podražitve in jih vključili v tabele, vendar je tabela s podražitvami izdelkov bistveno krajša kot tista, v kateri so podražitve storitev.

Pri izdelkih smo tokrat preverjali številna obvestila, ki smo jih od potrošnikov prejeli o podražitvah izdelkov v trgovinah. Dobrih 10 odstotkov od vsehz prejetih in razvrščenih obvestil potrošnikov o podražitvah se je nanašalo na domnevne podražitve pri trgovcih. Ob preverjanju pa so nam iz trgovskih hiš v skoraj polovici primerov odgovorili, da je vzrok za podražitev konec prodajne akcije.

Prodajne akcije nedvomno zelo zamegljujejo možnost primerjave cen med različnimi ponudniki, kako pa jih razumejo potrošniki, ko se cena vrne "na staro raven" pa je že drugo vprašanje. Morda pa je to eden od razlogov, da prevladuje mnenje, da so v obdobju prehoda na evro najbolj dražili trgovci, čeprav niti naši niti statistični podatki tega ne kažejo.

Ob aktualiziranju tabel pa smo opazili, da so se nekateri izdelki z naših t. i. črnih list pocenili - nekateri celo toliko, da so v celoti izpadli iz naših tabel. Simptomatično pri tem je, da so bile pocenitve le pri trgovcih - storitve iz naše košarice se niso pocenile.

Spremljanje cen se nadaljuje

V naslednjih mesecih bodo še sledili nekateri evro-mejniki - med njimi tudi konec obveznega dvojnega označevanja cen izdelkov in storitev 30. 6. 2007. Zveza potrošnikov Slovenije bo v sodelovanju z Mednarodnim inštitutom za potrošniške raziskave nadaljevala s spremljanjem cen tudi potem, ko se bo izteklo obdobje obveznega dvojnega označevanja cen , še naprej pa k sodelovanju pri preverjanju podražitev ob prehodu na evro in po njem vabimo potrošnike. Ti nam lahko opažanja še naprej sporočajo na potrošnikov evrotelefon (080 8 22), ki je od marca dlje na voljo v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, preko elektronske pošte evropotrosnik@zps.si in obrazcev na spletni strani www.evropotrosnik.si.

Vir: Breda Kutin, predsednica, Zveza potrošnikov Slovenije