Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Druga dopolnitev črne liste izdelkov in storitev

16. januar 2007

Zveza potrošnikov Slovenije dober mesec dni po predstavitvi t. i. črne liste izdelkov in storitev in dva tedna po njeni prvi dopolnitvi predstavlja spisek tistih izdelkov in storitev, na podražitev katerih so nas v zadnjem času opozorili potrošniki.

Tako kot prvo dopolnitev smo tudi tokratno pripravili s pomočjo potrošnikov, ki nam preko brezplačnega Potrošnikovega evrotelefona, spletne strani www.evropotrosnik.si in elektronske pošte evropotrosnikŽzps.si posredujejo informacije o opaženih podražitvah, v posameznih primerih pa pripnejo tudi stari in novi račun ali cenik. Na ta način pomagajo Zvezi potrošnikov Slovenije, da lažje preverja sporočene podražitve. Še naprej pa dodatno preverjamo cene tudi pri ponudnikih izdelkov in/ali storitev. V tokratno tabelo smo uvrstili približno 50 preverjenih podražitev. Meja za uvrstitev na črno listo je bila spet postavljena pri šestih odstotkih kot "debelemu" dvakratniku letne inflacije.

Zveza potrošnikov Slovenije je v dobrem tednu po novem letu prejela približno 750 obvestil potrošnikov, s katerimi so nas obveščali o podražitvah izdelkov ali storitev. Drugi teden novega leta se je število dnevno prejetih obvestil potrošnikov malce umirilo, vendar še vedno dobimo približno 30 obvestil dnevno. Glede na to lahko potrdimo, da je naš poziv potrošnikom, naj bodo - če opazijo podražitve - aktivni, padel na plodna tla. Tudi glavno sporočilo Zveze potrošnikov Slovenije v evrokampanji "Evrokovanci niso drobiž" se je med potrošniki dobro prijelo, saj pogosto poslušamo "pritoževanja" natakarjev, da so se napitnine drastično zmanjšale.

Potrošniki pa nas ne opozarjajo samo o podražitvah, ampak tudi o nepravilnostih, ki jih zaznavajo pri vsakodnevnem rokovanju z evrom in njegovi uporabi. Zveza potrošnikov Slovenije je tako na podlagi pritožb potrošnikov na Tržni inšpektorat podala prijavo zaradi označevanja cen na računih pri plačilu cestnine. Potrošniki, ki so v obdobju dvojnega obtoka plačevali s tolarji, so namreč dobili račun, na katerem se znesek v tolarjih pri preračunu po tečaji zamenjave ne sklada z zneskom v evrih.

Prav tako so nas potrošniki opozorili na dejstvo, da so pri nakupu žetonov za ljubljanski mestni potniški promet pri Pošti Slovenije te plačevali v znesku, obračunanem na štiri decimalke. Ob nakupu večje količine žetonov je cena višja, kot bi bila, če bi jo obračunali po pravilnem ceniku na dve decimalki natančno. LPP bomo pozvali, naj izdajo vsem, ki v njihovem imenu prodajajo žetone mestnega prometa pošljejo obvestilo o maloprodajni ceni žetonov, zaokroženi na dve decimalki.

Večje število obvestil potrošnikov smo prejeli tudi glede podražitev časnikov, in sicer tistih, ki so cene zaokrožili za en cent oz. dva tolarja. Odstotek podražitve je v teh primerih tako nizek, da se ni uvrstil na našo črno listo, vendar pa kaže na občutljivost potrošnikov na še tako majhne cenovne spremembe pri izdelkih ali storitvah.

Tudi te primeri dokazujejo, da so slovenski potrošniki postali bolj aktivni in da se zavedajo svojih pravic v razmerju do ponudnikov izdelkov in storitev. Zveza potrošnikov Slovenije bo še naprej delovala v interesu potrošnikov in opozarjala na tiste podražitve, ki so po našem mnenju nesorazmerne.

Vir: Zveza potrošnikov Slovenije