Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Uvajanje evra v bankah

30. november 2006
V prazničnih dneh, 1. in 2. januarja 2007, bodo od 10. do 14. ure v 42 krajih po Sloveniji odprte dežurne poslovalnice bank.

Banke - članice Združenja bank Slovenije - so se dogovorile, da bodo ob prehodu na novo valuto evro dodatno omogočile zamenjavo gotovine v izbranih dežurnih poslovalnicah po Sloveniji.

Dežurne poslovalnice, seznam teh je priložen temu obvestilu, bodo 1. in 2. januarja 2007 odprte od 10. do 14. ure.

V času poslovanja dežurnih poslovalnic bo mogoča samo zamenjava tolarskih bankovcev in kovancev v evrske bankovce in kovance ter večjih evrskih apoenov v manjše. Drugih bančnih storitev, vključno z vpogledi v stanje na računih in dvigi z računov, ne bo mogoče opravljati. Znesek zamenjave bo omejen na 1500 evrov. Zamenjavo višjih zneskov bo treba predhodno napovedati.

Stranke bank želimo spomniti, da lahko s tolarji nemoteno plačujejo še v vsem obdobju dvojnega gotovinskega obtoka (od 1. januarja do vključno 14. januarja), vračilo gotovine pa bo le v evrih.

Brezplačno zamenjevanje tolarjev v evre bo sicer v poslovnih bankah trajalo še vse do vključno 1. marca 2007. Po tem datumu bo tolarje brezplačno menjavala Banka Slovenije, bankovce neomejeno, kovance pa do konca leta 2016.

Seznam izbranih poslovalnic je objavljen na spletni strani Združenja bank Slovenije www.zbs-giz.si in na spletnih straneh članic, ki bodo zagotovile to informacijo svojim komitentom.

Vir: Združenje bank Slovenije