Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Komunikacijska kampanja ob uvedbi evra v Sloveniji - oglaševalska kampanja

14. november 2006
V okviru mednarodnega srečanja direktorjev komuniciranja o evru vlad in centralnih bank držav članic Evropske unije so danes predstavili oglaševalsko kampanjo ob uvedbi evra v Sloveniji. Oglaševalska kampanja poteka pod naslovom "Že računate na evro?" in je del komunikacijske strategije ob uvedbi evra v Sloveniji, ki jo izvajata Vlada RS in Banka Slovenije, ob podpori Evropske komisije ter Evropske centralne banke.

Poleg oglaševalske kampanje bo na tiskovni konferenci celovito predstavljeno gradivo, ki sta ga financirala Evropska centralna banka in Banka Slovenije, namenjeno obveščanju javnosti o izgledu evrskih bankovcev in kovancev, njihovih zaščitnih elementih in poteku menjave denarja. Tako bodo v sredini novembra skupaj s kalkulatorji za preračun tolarjev v evre vsa gospodinjstva v Sloveniji prejela publikacijo ECB in BS z omenjenimi vsebinami in napotki, kako prepoznati pristnost evro gotovine. Poleg tega že poteka izobraževanje profesionalnih ravnalcev z gotovino, kot so bančni uslužbenci, trgovci, gostinci in drugi blagajniki, z obsežnim priročnikom skupaj z zgoščenko. Tako bo skupaj, tudi preko informacijskih kanalov članov nacionalne koordinacije (ZBS, GZS,OZ, ATVP, Združenja članov borze vrednostnih papirjev, UVI, BS, Zveze potrošnikov Slovenije) distribuiranih okoli 1. 175.000 kosov različnih gradiv (npr. plakatov z evrskimi bankovci in njihovimi zaščitnimi elementi, zloženke z vsemi nacionalnimi stranmi evrskih kovancev in zloženke z napotki o prepoznavanju pristnosti evrske gotovine), s katerimi želimo prebivalke in prebivalce Slovenije seznaniti predvsem z izgledom novega denarja, njegovimi zaščitnimi elementi in napotki, kako s pomočjo zaščitnih elementov prepoznati pristnost denarja. Gradiva so na voljo v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.

Oglaševalska kampanja ob uvedbi evra v Sloveniji pod naslovom "Že računate na evro?" se v kampanjo priključuje v zadnjem delu leta 2006, kot dodatek k rednim komunikacijskim aktivnostim. V tem delu kampanje želimo opozoriti na tri ključna vsebinska sporočila:

  • kovanci niso drobiž in njihova vrednost je pomembna,
  • nov denar prinaša nove vrednosti, na katere se je treba navaditi,
  • zamenjava valute sicer ne pomeni višjih cen, vendar še naprej priporočamo spremljanje cen in opozarjanje na neupravičeno zaokroževanje ali preračunavanje.

Ta sporočila je izbrana agencija Reaktor prelila v kreativno strategijo v treh različnih scenarijih (Babica, Nogomet, Tržnica), pri tem so upoštevali tudi ciljne skupine, ki jih z oglasi želimo še posebej doseči. TV oglasi so dolgi 25 sekund, radijski pa 30 sekund. Elektronske oglase so izdelali v agenciji Kerozin.

Strategija medijskega pojavljanja predvideva medijski splet tiskanih, radijskih in TV oglasov, ki se jim bodo pridružile še pasice v spletnih medijih, spoti v kinematografih in Felix oz. Vidi kartice.

Med tiskanimi mediji smo na nacionalni in regionalni ravni izbrali 35 medijev (skupna objava 124 oglasov). Radijski oglasi (skupaj 784) bodo objavljeni na 16 radijskih postajah (nacionalna in regionalna raven), TV oglasi pa na 3 TV postajah (skupaj 1927).

55 % oglasov bo objavljeno na TV postajah (77% prebivalcev namreč trdi, da sledi predvsem informacije na TV), 31 % v tisku, 6 % v radiu, 6 % na internetu. Vrednost oglaševalske kampanje je okoli 480.000 EUR, financirana pa bo s strani Vlade RS, Banke Slovenije in Evropske komisije.

Začetne komunikacijske aktivnosti v podporo uvajanju evra potekajo od začetka marca 2006. Aktivnosti so bile predvsem informacijsko-izobraževalne narave, v njih pa smo največ poudarka namenili predstavitvi prednosti skupne valute, skupnega denarnega prostora, pravil delovanja evro sistema ter seznanjanje ljudi z evrskimi bankovci in kovanci.

V začetnem delu kampanje je bila pripravljena posebna skupna spletna stran (www.evro.si). Kot osrednje mesto za informacije za državljane deluje brezplačna telefonska številka 080 2002 (evrofon), na kateri lahko posamezniki dobijo odgovor na vprašanja, povezane z uvedbo evra v Sloveniji.

Izdanih je bilo tudi nekaj publikacij o uvedbi evra v Sloveniji med katerimi je najpomembnejša "Prihaja evro", ki je izšla spomladi letos v nakladi 800.000 izvodov in v 9 jezikovnih različicah. Banka Slovenije je poskrbela, da je ta publikacija izšla še v prirejeni obliki za ljudi s posebnimi potrebami (braillova pisava, povečan tisk in zvočni zapis).

V sredini decembra 2006 pa bo na vsa slovenska gospodinjstva poslana publikacija "Evro pred vrati" s ključnimi informacijami in navodili za čas samega nastopa nove valute in dvojnega obtoka. V informiranju javnosti uporabljamo tudi publikacije, ki jih je izdala Evropska komisija in njeno predstavništvo v Ljubljani.

Vse aktivnosti v okviru komunikacijske kampanje potekajo pod geslom "Evro-za vse nas", ki odraža dejstvo, da se s kampanjo nagovarja celotno slovensko populacijo.

Vir: Urad vlade RS za informiranje
Banka Slovenije