Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Izšlo četrto poročilo o praktičnih pripravah na prevzem evra

10. november 2006
Kot kaže, je Slovenija precej dobro pripravljena na prevzem evra 1. januarja, vendar bi bili koristni nadaljnji ukrepi, s katerimi bi potrošnike prepričali, da bodo cene med prehodom ostale stabilne. To je eden izmed sklepov četrtega poročila o praktičnih pripravah na širitev območja evra. Poročilo se osredotoča zlasti na Slovenijo, saj bo kmalu prevzela evro, podrobno pa obravnava tudi načrte za prehod na evro, ki sta jih sprejela Ciper in Malta, ki bi skupno valuto rada uvedla leta 2008. Čeprav ciprski načrt obsega vse vidike prehoda, so podrobnosti še nedorečene, načrt Malte pa se zdi celovit in podroben. Iz raziskave Eurobarometra je razvidno tudi, da je javno mnenje v novih državah članicah še vedno naklonjeno enotni valuti, in sicer bolj kot v letih 2004 in 2005, čeprav se rezultati od države do države razlikujejo.

Evropski predsedniki držav ali vlad in finančni ministri držav članic Evropske unije so v juniju sklenili, da Slovenija izpolnjuje ekonomska in pravna merila za prevzem evra v januarju 2007, ki so določena v Pogodbi EU, ter določili menjalno razmerje 239,640 SIT za EUR.  Od zadnjega poročila Komisije o praktičnih pripravah na prevzem evra iz junija 2006 je Slovenija še napredovala, zlasti v zvezi z zamenjavo gotovine; nadaljnje podrobnosti o dobavi bankovcev in kovancev evra bankam in trgovcem na drobno pred dnem prevzema evra (t.i. predhodna in nadaljnja preskrba) je posredovala v zadovoljivi meri, predelava bankomatov pa je načrtovana do potankosti. Kreditne institucije so se tudi dogovorile, da bodo 1. in 2. januarja odprle 42 podružnic po vsej državi, da bi tako olajšale zamenjavo tolarjev v evre.

Po mnenju Komisije pa so potrebni tudi ukrepi, s pomočjo katerih bi se potrošnikom zagotovilo, da se bo menjalno razmerje spoštovalo in da v prehodnem obdobju ne bo prišlo do neprimernega zvišanja cen, kar glede na raziskavo Eurobarometra iz septembra skrbi 66 % potrošnikov. Taki ukrepi bi lahko vključevali dogovore o poštenem določanju cen med trgovci na drobno in potrošniki (npr. kodeks ravnanja, ki bi ga podpisale predstavniške organizacije obeh strani).  

Komisija napredek pri praktičnih pripravah držav 'z odstopanjem' ocenjuje enkrat na leto (če naj bi država v kratkem sprejela evro, pa bolj pogosto). Te priprave vključujejo sprejetje načrta za prehod na evro, vključno s podrobnostmi o dolžini obdobja, v katerem sta zakonito plačilno sredstvo tako nacionalna valuta kot tudi bankovci in kovanci evra, ali pripravo začetnih kompletov kovancev evra, da se potrošniki privadijo na novo valuto.

Te ocene so ločene in drugačne od konvergenčnih poročil, ki ocenjujejo, ali države izpolnjujejo maastrichtske kriterije, vključno z omejitvijo primanjkljaja in stopenj inflacije, ter posledično, ali sploh pridejo v poštev za sprejem evra. Naslednje konvergenčno poročilo se načrtuje v decembru.

Celotno poročilo je objavljeno na naslovu: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eurorelated_en.htm

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji