Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Priprave Ljubljanske borze na uvajanje evra

22. september 2006
Ljubljanska borza je na podlagi predlogov za zaustavitev trgovanja konec leta 2006, ki jih je prejela s strani Združenja članov borze vrednostnih papirjev in KDD-ja, sprejela sklep, da se dne 28. in 29. decembra 2006 zaustavi trgovanje preko BTS na vseh segmentih organiziranega trga ter na segmentu TUVL. Z zaustavitvijo trgovanja na navedena dneva bo vsem borznim članom in KDD omogočen učinkovit in varen prehod na valuto evro.

Zadnji trgovalni dan v letu 2006 je tako 27. december 2006, ko bo trgovanje potekalo po običajnem urniku med 9.30 in 13. uro, vsa preostala naročila v trgovalnem sistemu BTS pa bodo po koncu trgovanja odstranjena. Borza bo na zadnji trgovalni dan v letošnjem letu, dne 27. decembra 2006, v tečajnico dodatno vključila zadnji uradni enotni tečaj za vse vrednostne papirje.

Prvi trgovalni dan v letu 2007 v valuti evro bo 3. januar 2007, ko bo možen ponovni vnos naročil v valuti evro za vse borzne člane dne od 7.00 ure dalje. Trgovanje bo tega dne potekalo po običajnem urniku med 9.30 in 13. uro.

S prvim trgovalnim dnem v letu 2007 v valuti evro bo borza borzne tečajnice pripravljala v evru. Z namenom dvojnega označevanja cen v skladu z Zakona o dvojnem in informativnem dvojnem označevanju cen pa bo borza od dne 3. januarja 2007 do 30. junija 2007 objavljala borzne tečajnice v tolarjih po tečaju zamenjave na svoji spletni strani, na enak način kot je sedaj objavljena tečajnica v evrih.

Pri spremembah nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala izdajateljev, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg bo veljalo sledeče:
  • Če izdajatelj sprejme v tem letu sklep o zamenjavi delnic v kosovne v razmerju 1 nominalna delnica v SIT za 1 kosovno delnico, ali da izdajatelj ne sprejme nobene aktivnosti s tem v zvezi, pri trgovanju konec leta ne bo sprememb.
  • Če izdajatelj sprejme v tem letu sklep o zamenjavi delnic v kosovne v razmerju, ki ni enak 1 nominalna delnica v SIT za 1 kosovno delnico, bo borza izvedla postopek spremembe števila delnic v skladu s Pravili borze in usklajeno s postopki KDD-ja.

Hkrati z redno polletno revizijo za novo sestavo vseh borznih indeksov se opravi tudi prilagoditev vseh delniških indeksov na evro, in sicer s preračunom baznih tečajev in tekočih enotnih tečajev v evro po srednjem tečaju BS za evro na posamezen dan in z vključitvijo spremembe v popravnem faktorju, ki bo izračunan za dan 29. septembra 2006. Od 1. oktobra 2006 se bodo vsi delniški indeksi borze izračunavali v evrih. Vse zgodovinske vrednosti za vse borzne indekse pred 1. oktobrom 2006 ostanejo nespremenjene.

Ljubljanska borza bo uvedla tudi posebna arhivska okolja, v katerih bodo shranjeni vsi trgovalni podatki do 31. decembra 2006 v vodilni valuti SIT.

Ljubljanska borza bo javnost po potrebi še dodatno obveščala o posameznih aktivnostih v zvezi s prehodom na evro preko svoje spletne strani.

Vir: Ljubljanska borza