Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Izšla je publikacija "Prihaja evro"

Ljubljana, 5. junij 2006
Vlada Republike Slovenije (zanjo Urad vlade RS za informiranje) in Banka Slovenije sta pripravila skupno informativno publikacijo "Prihaja evro", ki jo bodo v naslednjih dneh prejela vsa gospodinjstva po Sloveniji. Namen publikacije je, da se vsakdo temeljito in pravočasno seznani z informacijami o uvajanju evra.

Publikacija "Prihaja evro" je eno izmed osrednjih splošno informativnih gradiv v okviru informacijske kampanje ob uvedbi evra, ki jo izvajata Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije. Ker je zelo pomembno, da informacije o menjavi denarja dosežejo prav vsakega prebivalca Sloveniji, je publikacija poleg slovenske verzije (naklada je 673.000 izvodov) pripravljena še v jezikovnih različicah manjšin (madžarska v 6.500 izvodih in italijanska v 2.500 izvodih) in jezikih drugih narodnostnih skupnosti v Sloveniji (v hrvaškem 2.500, srbskem 10.000, bosanskem 2.000, makedonskem 2.000, albanskem 10.000). Besedilo publikacije smo prilagodili tudi slepi in slabovidni populaciji in pripravili verzije v povečanem tisku, braillovi pisavi ter zvočnem zapisu.

Izdajo publikacije v skupni nakladi 714.250 izvodov je podprla tudi Evropska komisija (publikacijo je natisnil njen Urad za publikacije v Luksemburgu).

Slovensko verzijo bo na vsa gospodinjstva v naslednjih dneh posredovala Pošta Slovenije, pripadniki manjšin in drugih narodnosti pa bodo publikacijo prejeli prek njihovih društev. Za tujce v Sloveniji je na voljo izdaja v angleškem jeziku.

Dodatne izvode je možno naročiti na Uradu vlade za informiranje prek brezplačne telefonske številke evrofon (080 2002) in spletnega mesta www.evro.si.

Vir: Urad Vlade RS za informiranje in Banka Slovenije