Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Objavljeni so novi standardi za papirne obrazce plačilnega prometa

Ljubljana, 27. marec 2006
Slovenija naj bi prevzela evro s 1. januarjem 2007. Zaradi tega so banke prilagodile tudi obrazce plačilnega prometa: bančni plačilni nalog, posebno položnico in posebno nakaznico.

Z oblikovanjem enotnega evropskega plačilnega prostora pa bo na obrazcih plačilnega prometa potrebno spremeniti tudi nekatere podatke, povezane s številko računa (IBAN, BIC).

Združenje bank Slovenije je skladno s temi spremembami na svoji spletni strani www.zbs-giz.si objavilo navodila in standarde za nove obrazce.

Poleg tega pa se na istem naslovu nahajajo še obvestila o predvidenem prehodu na evro na področju poslovanja z novimi plačilnimi instrumenti, načinu poslovanja s sedanjo posebno položnico v prehodu iz decembra v januar, o čekovnih blanketih in unovčevanju čekov ter obvestilo za tiskarje, kjer so navedeni postopki za pridobitev soglasja o izpolnjevanju standardov.

Vse uporabnike in tiskarje navedenih obrazcev želimo opozoriti, naj bodo v letu 2006 previdni pri naročanju in tiskanju obrazcev. Realno naj upoštevajo dejanske potrebe po količini "starih" obrazcev, ki jih bodo lahko uporabili do konca leta 2006.

Pomembno je vedeti, da starih obrazcev po 1. januarju 2007 ne bo več mogoče uporabiti za izvajanje plačilnega prometa.

Vir: Združenje bank Slovenije