Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Mednarodna konferenca o prevzemu evra v Sloveniji

Ljubljana, 17. marec 2006
17. marca bo v Ljubljani v organizaciji Evropske komisije in slovenske vlade potekala konferenca o vodenju evropske ekonomske in monetarne unije (EMU) ter o slovenskih pripravah na prevzem skupne evropske valute. Ključne poudarke konference bo predstavil evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Joaquin Almunia, udeležence pa bo uvodoma nagovoril predsednik vlade RS Janez Janša. V nadaljevanju konference bodo med govorci tudi slovenski finančni minister dr. Andrej Bajuk, predsednica odbora za ekonomske in monetarne zadeve pri Evropskem parlamentu Pervenche Beres ter guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari. Zaključne poudarke konference bo strnil Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave.

Komisija in slovenska vlada sta se lansko leto dogovorili i, da bosta pripravili konferenco o vodenju evropske monetarne unije in o pripravah na prevzem skupne valute v Sloveniji. Konferenca v Sloveniji z naslovom "Vstop v ekonomsko in monetarno unijo ter prevzem evra: Slovenija na poti k uvedbi evra" je prva v seriji konferenc, ki se bodo odvijale v vsaki izmed držav, ki želi uvesti evro.

V začetku letošnjega marca je Slovenija zaprosila Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko za oceno o tem, ali izpolnjuje kriterije za uvedbo evra, kot jih navaja 1. odstavek 121. člena Pogodbe o Evropski uniji. Slovenska vlada si je kot ciljni datum uvedbe evra postavila 1. januar 2007. Slovenija poleg devetih drugih članic, ki so v EU vstopile maja 2004, ter Švedske spada med tiste države članice, ki imajo status držav s pravico odstopanja (t.i.derogacije) in sicer toliko časa, dokler niso sposobne sprejeti evra.

Evropska komisija in Evropska centralna banka bosta sedaj pripravili ločeni oceni, ki naj bi jih v obliki poročila objavili maja. Če bo Komisija v konvergenčnem poročilu ugotovila, da Slovenija izpolnjuje zahtevane kriterije, bo pripravila predlog Svetu, da odpravi pravico odstopanja. Predlog bo obravnavan na junijskem zasedanju Evropskega sveta (15. - 16. junij 2006), sledilo bo tudi posvetovanje z Evropskim parlamentom. Uradno odločitev in fiksno menjalno razmerje tolarja v evro bodo sprejeli finančni ministri Unije na njihovem prvem srečanju v času finskega predsedovanja (11. julij).

Evropska komisija bo v poročilu presodila, ali Slovenija izpolnjuje s pogodbo določene kriterije o stabilnosti cen, proračunski disciplini, stabilnosti tečajev valut, stopnji obrestnih mer ter usklajenosti zakonodaje z določbami pogodbe. Stabilnost menjalnih tečajev je vezana na dejstvo, da mora biti nacionalna valuta vsaj dve leti pred prevzemom evra vključena v mehanizem menjalnih tečajev (ERM II). Slovenski tolar je skupaj z valutama Estonije in Litve v ERM II od 28. junija 2004 dalje.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji