Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Slovenija podala prošnjo za izdelavo konvergenčnega poročila

8. marec 2006

Minister za finance dr. Andrej Bajuk, v imenu Vlade RS, in guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari, sta v preteklem tednu skupaj naslovila na Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko (ECB) prošnjo za izdelavo t. i. konvergenčnega poročila.

Evropska komisija in ECB konvergenčna poročila pripravljata redno vsaki dve leti ali na zahtevo posamezne države članice v skladu s členom 122(2) Pogodbe o EU. Običajni cikel priprave poročil se izteče letos jeseni, kar pa bi v primeru pozitivne ocene slovenske konvergence dopuščalo premalo časa za izvedbo vseh praktičnih priprav za uvedbo evra. Slovenija tako lahko v skladu s členom 122(2) Pogodbe o EU zaprosi za individualno oceno izpolnjevanja konvergenčnih kriterijev. Na podlagi ocene izpolnjevanja pogojev, ki so opredeljeni v Pogodbi o EU (stabilnost cen, vzdržen javnofinančni položaj, stabilen devizni tečaj v ERM II, konvergenca obrestnih mer in pravna usklajenost) lahko Komisija predlaga odpravo naše derogacije oziroma sprejem v območje evra. Predlog Komisije po obravnavi na Evropskem svetu in po opravljenem posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme Svet EU (ECOFIN), ki ga sestavljajo finančni ministri vseh držav članic, s kvalificirano večino.

Po vstopu v evropski mehanizem menjalnih tečajev (ERM II) 28. junija 2004 je Slovenija v skladu z zavezami iz skupne izjave ob vključitvi v ERM II nadaljevala z izvajanjem ukrepov ekonomske politike, potrebnih za polno izpolnitev maastrichtskih kriterijev s ciljem prevzema evra leta 2007. Ob tem se izvajajo tudi praktične priprave za prevzem evra v skladu s sprejetim Načrtom uvedbe evra.

Usmeritve ekonomske politike do prevzema evra v naslednjem srednjeročnem obdobju so opredeljene v zadnjem konvergenčnem programu za obdobje 2005-2008. Oceno konvergenčnega programa je konec januarja 2006 pripravila Evropska komisija, Svet EU (ECOFIN) pa je 14. februarja 2006 podal mnenje o slovenskem konvergenčnem programu. Mnenje Sveta EU ugotavlja napredek v doseganju konvergence, vendar pa formalno oceno o izpolnjevanju vseh kriterijev za uvedbo evra lahko podata le Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB) v svojih konvergenčnih poročilih.

Ministrstvo za finance - Služba za odnose z javnostmi