Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Vlada soglaša s podpisom memoranduma o soglasju o začetku izdelave evrskih kovancev in pripravljalnih nalogah pred njenim začetkom

13. februar 2006

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji pooblastila ministra za finance, dr. Andreja Bajuka, da v njenem imenu sklene memorandum z državami članicami območja evra in Evropsko komisijo in podpiše memorandum o soglasju o začetku izdelave evrskih kovancev in pripravljalnih nalogah pred njenim začetkom, ki bo Sloveniji omogočil izvedbo pripravljalnih del za kovanje slovenskih evrskih kovancev.

Ministri območja evra so odločili, da se izdelava evrskih kovancev lahko začne šele, ko bo za Slovenijo odpravljen status države z odstopanjem (derogacija), do takrat pa lahko Slovenija opravi vrsto pripravljalnih aktivnosti za izdelavo evrskih kovancev. Podlage za to so dane v memorandumu o soglasju o začetku izdelave evrskih kovancev in pripravljalnih nalogah pred začetkom izdelave. Memorandum o soglasju se nanaša na vse tri stranke, in sicer na Republiko Slovenijo kot državo, ki se pripravlja na uvedbo evra in izdelavo evrskih kovancev, države članice območja evra, ki zagotovijo potrebna orodja in pomoč, ter Evropsko komisijo, ki omogoči ne-ekskluzivno izrabo avtorskih pravic modelov skupnih strani evrskih kovancev.

Slovenija bo lahko v skladu z memorandumom izpeljala pripravljalne aktivnosti, vključno z izdelavo maksimalno enega milijona evrskih kovancev posameznega apoena v testne namene. Prav tako se bo zavezala, da bo kovno orodje za evropsko stran evrskih kovancev uporabila izključno za namene, določene v memorandumu. Izvedla bo tudi vse potrebne ukrepe za to, da evrski kovanci ne bodo prišli v obtok pred datumom, ki bo določen v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske Skupnosti, kot datum uvedbe evra v Sloveniji. Nadaljnji postopki pa se lahko izvedejo šele po odpravi statusa Slovenije z odstopanjem. Memorandum tudi določa, da izvedba pripravljalnih aktivnosti v skladu z memorandumom ne prejudicira odločitve Sveta EU o odpravi statusa Slovenije z odstopanjem.

Ministrstvo za finance - Služba za odnose z javnostmi