Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Podpis strateškega sporazuma o sodelovanju v kampanji v podporo uvajanju evra med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo

Ljubljana, 7. november 2005
Minister za finance dr. Andrej Bajuk v imenu Republike Slovenije in komisar za ekonomske in finančne zadeve Joaquín Almunia v imenu Evropske komisije bosta 8. novembra 2005 podpisala sporazum o strateškem partnerstvu v slovenski nacionalni kampanji v podporo uvedbi evra. Omenjeni sporazum je osnova za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za izvajanje omenjene kampanje iz evropskega programa PRINCE. Sporazum bosta finančni minister in komisar za ekonomske in finančne zadeve podpisala ob robu zasedanja Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve.

Slovenija bo evro uvedla predvidoma 1. januarja 2007. Priprave ob uvedbi evra že intenzivno potekajo, pomemben del pa predstavljajo tudi komunikacijske aktivnosti, saj je obveščenost javnosti pomemben dejavnik uspešne menjave valute.

Kampanja v podporo uvedbi evra se bo uradno začela hkrati z začetkom informativnega dvojnega označevanja cen, to je 1. marca 2006. Dobra informiranost in seznanjenost prebivalstva ob uvedbi evra sta tudi osrednja cilja nacionalne kampanje, ki bo potekala pod sloganom 'Evro - naš denar.' V začetku bo kampanja usmerjena predvsem v predstavitev nove valute, delovanje evrosistema in prednosti, ki jih prinaša uvedba evra ter v prikaz vloge Evropske centralne banke. Pomemben del kampanje bo seznanjanje javnosti z zaokroževanjem cen pri preračunavanju vrednosti iz tolarjev v evre ter nepravilnostmi, ki se lahko pri tem zgodijo. Javnost bomo tudi spodbujali k pogostejši uporabi kovancev. V zaključni fazi se bodo komunikacijske aktivnosti osredotočile predvsem na informiranje prebivalstva o časovnem poteku, mestih in načinu menjave gotovine.

Z aktivnostmi bomo nadaljevali še nekaj mesecev po uvedbi evra, tj. predvidoma po 1. januarju 2007, vendar bodo dejavnosti predvsem svetovalnega značaja. Širša javnost bo potrebovala predvsem praktične informacije v zvezi s pojasnjevanjem morebitnih nejasnosti ali reševanjem kakršnih koli zapletov, do katerih bi lahko prišlo ob prehodu na novo valuto.

Kampanja bo nagovarjala vse prebivalce Slovenije, posebna pozornost pa bo namenjena manjšinam in različnim narodnostnim skupnostim ter tradicionalno težje dosegljivim skupinam.

Aktivnosti bodo izvedene na podlagi komunikacijske strategije, ki jo je pripravila medresorska delovna skupina za odnose z javnostmi, ki deluje v okviru Koordinacijskega odbora za tehnično pripravo uvedbe evra. Komunikacijsko strategijo sta že v prvi polovici leta 2005 potrdila Vlada RS in Svet Banke Slovenije. Ker gre za projekt nacionalnega pomena, pri njenem izvajanju sodelujejo tudi številni drugimi partnerji, kot je npr. Združenje bank Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Statistični urad, Zveza potrošnikov Slovenije itd.

Urad vlade RS za informiranje