Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Aprilski Eurobarometer: Slovenci pri prilagajanju na evro niso naleteli na večje težave in se počutijo dobro informirane

31. maj 2007

Druga posebna raziskava evropskega javnega mnenja Eurobarometer, posvečena uvedbi skupne evropske valute v Sloveniji, je potrdila, da Slovenci uvedbo evra ocenjujejo kot uspešno. Dve tretjini Slovencev sta z zamenjavo tolarja z evrom zadovoljni. Prevladujoča večina se počuti o evru dobro informirana in pri prilagajanju na skupno evropsko valuto ni naletelo na težave. Po mnenju velike večine evro krepi položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču, za večino anketiranih pa plačevanje z evri pomeni krepitev njihove evropske zavesti. Večina jih sicer meni, da je prehod na evro povzročil povišanje cen.

Aprilska anketa v večini primerov potrjujejo ugotovitve podobne javnomnenjske raziskave, izvedene februarja 2007.

Podobno kot februarja se tudi v aprilu veliki večini (81 %) zdi menjava med tolarjem in evrom kot enostavna. Spreminjanje cen iz tolarjev v evro se zdi zelo težavno le 2 %. 92 % Slovencem pa fizična zamenjava valute ni povzročila večjih težav.

Tudi aprila je 81 % Slovencev dvojno označevanje označilo kot koristno. 6 % vprašanih je izrazilo nasprotno mnenje. Polovici Slovencev (50 %) dvojno označevanje cen omogoča nadzor nad menjalnim razmerjem, 38 % omogoča lažje seznanjanje z vrednostmi v evrih in tolarjih, 4 % pa predstavlja mehanizem preprečevanja dviga cen. 89 % anketiranih meni, da se dvojno označevanje cen izvaja pravilno. Glede nadaljevanja obdobja dvojnega označevanja so Slovenci razdeljeni. 51 % bi želelo to obdobje podaljšati po 30. juniju 2007, 47 % pa se s tem ne strinja.

Velika večina Slovencev je že izvedla zamenjavo tolarjev v evre. 91 % jih namreč pri sebi več nima tolarjev, ki bi jih želeli zamenjati v evre.

Odgovori anketirancev glede politično-ekonomskih posledic uvedbe evra so primerljivi s februarskimi rezultati. Med prednostmi, ki jih prinaša evro, so Slovenci na prvo mesto postavili okrepljen mednarodni položaj Slovenije (80 %). Temu sledi zagotavljanje cenovne stabilnosti (65 %). 52 % anketirancev meni, da bo evro prispeval k stabilnosti javnih financ, 35 % pa, da bo zagotavljal nižje obrestne mere in stroške pri zadolževanju. Tretjina (31 %) jih meni, da bo evro povečal gospodarsko rast in zaposlovanje.

Po drugi strani 81 % anketiranih meni, da je uvedba evra vplivala na dvig cen. S tem se ne strinja 17 % vprašanih. Sicer jih 39 % meni, da bo evro dolgoročno povzročil višjo inflacijo.

Dve tretjini se ne strinjata s trditvijo, da bo evro vplival na izgubo nadzora nad gospodarstvom, 42 % pa je prepričanih, da bo evro povzročil izgubo dela identitete. Med strahovi, ki naj bi jih prinašal evro, je v primerjavi s februarjem opazen padec deleža tistih, ki so menili, da bodo v obdobju dvojnega obtoka občutili več zlorab (iz 66% na 15%).

Druga posebna izdaja Eurobarometra, posvečena uvedbi evra v Sloveniji, je bila izvedena med 23. in 27. aprilom 2007. V anketi je sodelovalo 1006 anketirancev, starejših od 15 let, ki predstavljajo reprezentativen vzorec slovenske populacije. Prva tovrstna anketa na terenu je potekala med 29. januarjem in 3. februarjem 2007.

Poročilo Eurobarometer je v celoti dostopno na: ec.europa.eu

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji