Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Eurobarometer: Slovenci projekt uvedbe evra ocenili kot uspešen

30. marec 2007

95 % Slovencev je projekt uvedbe evra ocenilo kot uspešen, je pokazala posebna raziskava evropskega javnega mnenja Eurobarometer, posvečena uvedbi skupne evropske valute v Sloveniji. Prav toliko (96 %) anketiranih je  dejalo, da se pri menjavi tolarjev v evre v januarju niso srečevali s kakšnimi večjimi problemi. 92 % Slovencev se je ob menjavi valute zdelo, da so o evru dobro informirani. Največ informacij o evru so dobili preko medijev. 87 % Slovencev je zadovoljnih z informacijami, ki so jim jih o evru posredovale slovenske oblasti.

Med bojaznimi, ki naj bi jih prinesla nova valuta, so Slovenci v januarju navedli strah pred neupravičenim zaokroževanjem cen navzgor in strah pred uporabo nepravilnega menjalnega razmerja. Po mnenju 59 % anketiranih zaokroževanje cen pogosto ali zelo pogosto ne bo pravično, medtem ko se uporabe nepravilnega menjalnega razmerja med tolarjem in evrom boji 41 % Slovencev. Da ne bo prihajalo do nepravilnega zaokroževanja cen, je menilo 8 % anketiranih, strah pred uporabo nepravilnega menjalnega tečaja pa je zavrglo 16 % vprašanih.

52 % vprašanih je menilo, da bo evro povzročil inflacijo. Tretjina vprašanih (35 %) je menila ravno nasprotno, da bo evro prispeval k stabilnosti cen. 4 % pa jih je dejalo, da po njihovem evro ne vplival na cene.

Dve tretjini anketiranih sta videli televizijske oglase in oglase v tiskanih medijih o evru. Tako televizijske kot tiskane oglase je kot koristne ocenilo 79 % anketiranih. Oglase je kot zelo koristne ocenila več kot petina ljudi, povsem nekoristni so se zdeli le 5 % vprašanih.

Za 89 % Slovencev so bili glavni vir informacij o evru mediji, sledijo jim komercialne banke, Banka Slovenije in slovenske oblasti. V manjši meri so kot vir informacij državljani navedli zvezo potrošnikov, sindikate in zbornice ter evropske institucije. Po mnenju Slovencev so daleč največ informacij o evropski valuti dobili na televiziji (58 %). Desetina anketiranih se je z evrom seznanjala preko tiskanih medijev, 11 % preko brošur, po 6 % pa preko spletnih strani in radia.

  82 % Slovencev je dvojno označevanje cen označilo kot koristno, 10 % vprašanih je izrazilo nasprotno mnenje. Po mnenju 6 % Slovencev dvojno označevanje cen v vseh primerih ni bilo pravilno.

Eurobarometer je še pokazal, da so v januarju Slovenci pri manjših vsakodnevnih nakupih še vedno razmišljali v tolarjih, pri nakupih večjih vrednostih pa v evrih. Čeprav so na splošno dobro seznanjeni z vrednostmi bankovcev in kovancev, je Eurobarometer pokazal, da so imeli več  težav glede razločevanja različnih vrednosti pri evrskih kovancih kot bankovcih.

Mesec dni po uvedbi evra jih je 75 % dejalo, da nimajo večjih težav pri razumevanju vrednosti v evrih. Velika večina (79 %) jih je dejala, da se jim zdi preračunavanje med tolarji in evri enostavno. Težave pri preračunavanju je izrazilo 14 %.

68 % anketirancev je kupilo evrske začetne pakete. Med 32 %, ki paketov niso kupili, jih je kot razlog za to le po 5 % navedlo, da o tej možnosti niso bili obveščeni oz. da paketov ni bilo mogoče dobiti v bankah.

Med zaščitnimi elementi evra so Slovenci najbolj seznanjeni z zaščitno nitko (71 %), vodnim žigom (60 %) in zlato-rumenim trakom (50 %).

Posebna izdaja Eurobarometra, posvečena uvedbi evra v Sloveniji, je bila izvedena med 29. januarjem in 3. februarjem 2007. V anketi so sodelovali 1004 anketiranci, starejši od 15 let, ki predstavljajo reprezentativen vzorec slovenske populacije.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji