Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Nova raziskava Ninamedie o uvedbi evra

14. februar 2007

Uvedbo evra podpira velika večina Slovencev, več kot 85 odstotkov. Velika večina se je od tolarja poslovila brez težav, za uspešno uvedbo nove valute pa je najbolj zaslužen guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari. Pri prehodu so imeli težave le redki, ti pa najpogosteje pri preračunavanju. Edina resna skrb je morebitno neupravičeno dvigovanje cen, ki ga je prvi mesec po uvedbi evra zaznala večina anketirancev, je pokazala raziskava družbe Ninamedia, v kateri je sodelovalo 1000 oseb.

Mesec dni po uvedbi evra to podpira 85,6 odstotka vprašanih. Nasprotuje ji 10,5 odstotka vprašanih, med njimi pa je v povprečju več žensk, mlajših anketirancev in anketirancev s podpovprečnimi prihodki.

Večina uvedbo evra označuje kot izjemno pomembni dogodek. Kot zelo pomembno je uvedbo evra namreč označilo 33,8 odstotka anketiranih, kot pomembno pa 36,6 odstotka anketiranih. Kot povsem nepomembno je uvedbo označilo tri odstotke anketiranih, kot nepomembno 2,5 odstotka. Med tistimi, ki menijo, da gre za pomembno dejanje, je več žensk, anketirancev v starostni skupini od 46 do 60 let, najvišje izobraženih ter prebivalcev večjih mest.

Slaba polovica anketirancev (48,6 odstotka) zaupa evru bolj kot tolarju. Tolarju zaupa bolj kot evru dobra petina (21,4 odstotka), skoraj četrtina (23 odstotkov) zaupa obema valutama enako.

Kdo je najbolj zaslužen za uvedbo evra, ne ve slaba tretjina (29 odstotkov) anketirancev. Med tistimi, ki imajo izoblikovano mnenje glede tega vprašanja, pa jih 21,1 odstotka zasluge pripisuje guvernerju centralne banke Mitji Gaspariju. Da je za uvedbo evra najbolj zaslužna prejšnja vlada, meni 18,8 odstotka anketiranih, da zdajšnja vlada, pa 15,5 odstotka anketiranih. Gasparija je navedlo največ moških, starejših, poklicno izobraženih, upokojencev ter prebivalcev večjih mest.

Velika večina prebivalcev (86,6 odstotka) pri prehodu s tolarja na evro ni imela težav. Težave je zaznalo 13,4 odstotka anketiranih, od tega večina (73 odstotka) pri preračunavanju zneskov s tolarja na evro, omembe vredna težava pa je še drobiž. Tistih s težavami je največ med ženskami, najmlajšimi anketiranci, dijaki in študenti, osnovnošolsko izobraženimi, anketiranimi s povprečnimi prihodki in prebivalci podeželja.

Edina resna skrb, ki se med anketiranci pojavlja ob uvedbi evra, je morebitni dvig cen, ki skrbi kar 42,5 odstotka anketiranih. Dobra tretjina ob uvedbi evra nima nikakršnih skrbi.

Rast cen je mesec po uvedbi evra sicer zaznalo 83,4 odstotka anketiranih. Večina teh (86,3 odstotka) je dvig cen zaznala osebno, 13,7 odstotka vprašanih je za dvig cen slišalo od prijateljev, znancev ali medijev. Med anketiranci, ki so zaznali dvig cen, jih dobra polovica (56 odstotkov) trdi, da gre za opazno podražitev, dobra tretjina (37,5 odstotka) pa je podražitev zaznala le v okviru zaokroževanja.

Vir: Slovenska tiskovna agencija