Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Vlada sprejela Poročilo o prehodu na evro

7. februar 2007

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Poročilo o prehodu na evro, ki zajema obdobje od decembra 2006 do 14. januarja 2007 in je razdeljeno v dve podobdobji, ki ju ločuje prehod v novo leto. V obdobju do novega leta poročilo predstavlja značilnosti preddobav, prodaje začetnih paketov in glavne elemente komunikacijske kampanje. V drugem delu pa poročilo opisuje značilnosti samega prehoda prehod na novo valuto v bankah (bankomati, POS-i, pretvorbe stanj) in se zaključuje s koncem dvojnega obtoka.

Koordinacijski odbor za tehnične priprave na uvedbo evra, ki mu sopredsedujeta Ministrstvo za finance ter Banka Slovenije, sestavljajo pa ga še Ministrstvo za gospodarstvo, Združenje bank Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljanska borza, Klirinško-depotna družba, Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ, Združenje članov borze vrednostnih papirjev, Slovenski inštitut za revizijo, Statistični urad RS, Zveza potrošnikov Slovenije, Služba Vlade RS za zakonodajo in Urad Vlade RS za informiranje, je na svoji zaključni seji 16. januarja 2007 obravnaval Poročilo o prehodu na evro in menil, da predstavlja primerno gradivo za sprejem dokumenta na vladi.

Prehod na evro valuto je bil izveden brez večjih težav. Vse aktivnosti so se odvijale po načrtih. Na posamezne zaznane motnje, ki vsebinsko niso vplivale na zamenjavo, so se tam, kjer je do njih prišlo, odzvali hitro in jih nemudoma odpravili. Banke so gladko uvedle evro valuto. Tudi izvajanje Zakona o uvedbi evra je potekalo brez zapletov. Vse to potrjuje, da so bile priprave na prevzem evra temeljite, razčlenitev poslovnih procesov, ki so zahtevali prilagoditve, pa je bila natančna in organizacija upravljanja s prehodom učinkovita.

S Poročilom o prehodu na evro se zaključujejo aktivnosti, ki sta jih vodila sopredsedujoča Koordinacijskemu odboru za tehnične priprave za uvedbo evra, kot tudi aktivnosti ostalih organizacij, npr. koordinacije za uvedbo evra v javni upravi.

Vir: Urad vlade za informiranje