Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Inšpektorji doslej odkrili 87 kršitev; še nobene kazni

5. januar 2007

Tržni inšpektorji so doslej pri nadzoru na področju uvedbe evra in s tem povezanega dvojnega označevanja cen ugotovili 87 kršitev. V vseh primerih so kršiteljem izrekli zgolj opozorila, saj so ta zadoščala, da so podjetja uskladila poslovanje z zakonskimi zahtevami, so sporočili iz Tržnega inšpektorata RS. Ker gre za povsem novo zakonsko urejeno področje, bodo inšpektorji z nadzorom nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.

Tržni inšpektorji so, potem ko so že prvi in drugi dan v novem letu opravili okvirne nadzore, s poostrenim nadzorom začeli prvi delovni dan po uvedbi evra, v sredo. Tega dne je pri nadzoru sodelovalo skoraj vseh 80 tržnih inšpektorjev, ki so na območju celotne države opravili 468 pregledov pri različnih gospodarskih subjektih, predvsem trgovcih, obrtnikih, avtobusnih prevoznikih, turističnih agencijah, izvajalcih komunalnih storitev, v lekarnah, na črpalkah, parkiriščih, tržnicah...

Z vidika posameznih gospodarskih dejavnosti so največ kršitev ugotovili pri trgovcih in gostincih, med regijami pa bistvenih razlik ni bilo.

Inšpektorji so preverjali spoštovanje določb zakona o uvedbi evra, ki med drugim določa, da morajo podjetja v obdobju dvojnega obtoka sprejemati evre in tolarje kot plačilno sredstvo ter vračati izključno evre. Preverjali so tudi, ali podjetja za preračun uporabljajo tečaj zamenjave in ali so cene v evrih zapisane na ustrezen način.

Preverjali so tudi spoštovanje zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih. Ta določa, da morajo podjetja cene blaga in storitev, ki jih ponujajo potrošnikom, še šest mesecev po uvedbi evra označevati v obeh valutah. Preverjali so tudi, ali podjetja za preračun uporabljajo tečaj zamenjave in ali izdajajo račune, na katerih je končni znesek naveden v obeh valutah.

Na področju nadzora spoštovanja zakona o uvedbi evra so inšpektorji odkrili kršitve predvsem pri obveščanju potrošnikov, da ne sprejemajo posameznih apoenov evrskih (ali tudi tolarskih) bankovcev ali kovancev. Poleg tega so ugotovili, da nekateri ne sprejemajo tolarjev ali evrov, da napačno preračunavajo vračilo razlike ter ne vračajo razlike v evrih.

Na področju spoštovanja zakona o dvojnem označevanju cen pa je večji del kršitev predstavljalo pomanjkljivo dvojno označevanje cen in manjši del nepravilno izdan račun, na katerem končni znesek ni bil naveden v obeh valutah.

V vseh primerih ugotovljenih kršitev so inšpektorji izrekli zgolj opozorila. Ta so namreč zadoščala, da so podjetja uskladila svoje ravnanje oz. poslovanje z zakonskimi zahtevami in tako ni bilo potrebe po izrekanju predpisanih glob. Če bodo v posameznih primerih ugotovili, da podjetje nadaljuje s kršitvam, pa bodo izrekli tudi predpisane globe, opozarjajo na tržnem inšpektoratu.

Te so v skladu z zakonom o uvedbi evra za pravno in fizično osebo, ki opravlja dejavnost, predpisane v višini med 2000 in 25.000 evri, za odgovorno osebo pravne osebe pa v znesku med 500 in 4000 evri.

Poleg načrtovanega nadzora pa so inšpektorji opravljali tudi nadzor na podlagi prejetih prijav. Teh so v dneh po novem letu prejeli 51, predvsem v zvezi z zavračanjem evrskih bankovcev večjih vrednosti, objavo obvestil o nesprejemanju evrskih bankovcev večjih vrednosti ali tolarskih kovancev ter nevračilom zgolj evrov.

Vir: Slovenska tiskovna agencija