Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Tudi poštne znamke s 1. januarjem v evrih

24. december 2006

S 1. januarjem 2007 bodo na okencih Pošte Slovenije začeli prodajati poštne znamke, ki bodo imele nazivno vrednost označeno v evrih ter s črkovnimi oznakami A, B, C in D, hkrati pa bodo prenehali prodajati znamke z nazivno vrednostjo v tolarjih. Znamke, ki imajo nazivne vrednosti označene s črkovnimi oznakami, bo mogoče nemoteno uporabljati tudi po uvedbi evra. To velja tudi za dopisnice in pisma z oznako o plačani poštnini.

Prodajna cena oz. nazivna vrednost na poštnih znamkah in poštnih vrednotnicah ter drugih vrstah oznak o ceni poštnine bo od 1. januarja 2007 navedena samo v evrih.

Znamke z nazivnimi vrednostmi, označenimi v tolarjih, bo mogoče do 28. februarja 2007 na vseh poštah zamenjati za znamke z nazivnimi vrednostmi, označenimi v evrih. Vse do konca prihodnjega leta pa jih bo mogoče zamenjati na devetih izbranih večjih poštah po državi.

Pošta Slovenije bo z dnem uvedbe evra iz poštnega prometa umaknila poštne znamke z nazivnima vrednostma enega in dveh tolarjev, kar znaša manj kot en cent, medtem ko bo vse ostale znamke z nazivnimi vrednostmi v tolarjih umaknila iz prometa šele 31. decembra 2007. S slednjimi bo tako mogoče še do konca prihodnjega leta označevati plačano poštnino, vendar pod pogojem, da bo poštnina na pošiljki označena samo z znamkami z nazivno vrednostjo v tolarjih, torej ne v kombinaciji z evrskimi znamkami.

Vir: Slovenska tiskovna agencija