Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Po anketi Banke Slovenije o evru dovolj informacij

20. december 2006

Tik pred uvedbo evra v Sloveniji ima večina anketirancev o tem dovolj informacij, kažejo rezultati tretje telefonske ankete, ki jo je po naročilu Banke Slovenije med 1000 anketiranci izvedla agencija Ninamedia. Največ anketirancev še vedno najbolj skrbi morebitni dvig cen, največ dodatnih informacij pa želijo imeti o ukrepih proti neupravičenim podražitvam, pravilih zaokroževanja ter zaščitnih elementih.

Decembrska raziskava je na vseh področjih potrdila ugotovitve iz septembrske in junijske raziskave. V agenciji na podlagi rezultatov ocenjujejo, da je stanje glede poznavanja, splošne informiranosti in pričakovanj prebivalstva dobro. Poznavanje problematike se je s približevanjem prevzema evra nekoliko okrepilo.

Tako kot v septembrski in junijski raziskavi največ anketirancev informacije o uvedbi evra dobi na televiziji, sledijo tiskani mediji, različne zloženke, znanci in prijatelji ter radio. Internetne strani kot poglavitni vir informacij o evru navajajo le redki.

Dobra polovica anketiranih po rezultatih raziskave ni znala navesti nobenega zaščitnega elementa evrskih bankovcev. Ostali so v največjem številu navedli varnostno nit, vodni žig in hologram. Glede na predhodna merjenja se je povečal delež tistih, ki so navedli zlatorumen trak, številko spremenljive barve, vstavljeno številko in poseben papir.

Največ anketirancev ob uvedbi evra še vedno skrbi morebitni dvig cen, sledijo nepravilno zaokroževanje, manjša kupna moč ter težave pri preračunavanju. Pri večini anketirancev se odnos do kovancev ne bo spremenil, saj je več kot polovica anketirancev kovance uporabljala do sedaj in jih bo tudi naprej. Dobrih 40 odstotkov jih do sedaj ni uporabljalo, naprej pa jih bodo.

Tretjo anketo je agencija Ninamedia izvedla med 11. in 13. decembrom 2006. Anketiranje je potekalo telefonsko, po metodi računalniško podprtega telefonskega anketiranja. Z anketami želijo v centralni banki ugotoviti odnos prebivalcev Slovenije do uvedbe evra, percepcijo in podporo, pričakovanja in bojazni, raven poznavanja denarja, informiranost in ugotavljanje možnih kanalov za informiranje.

Celotno raziskavo si lahko ogledate tukaj (pdf).

Vir: Slovenska tiskovna agencija