Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Svet Banke Slovenije obravnaval drugo dopolnitev Načrta o uvedbi evra

18. oktober 2006

Svet Banke Slovenije je na seji obravnaval drugo dopolnitev Načrta o uvedbi evra in se seznanil s stanjem priprav na uvedbo evra na nacionalni ravni. Iz ocen sektorskih koordinatorjev priprav izhaja, da posebnih težav v pripravah ni in da se zaključujejo v skladu s sektorskimi načrti. Druga dopolnitev Načrta o uvedbi evra bo dostopna javnosti, ko jo bo obravnavala tudi Vlada Republike Slovenije.

Vir: Banka Slovenije