Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Vlada sprejela besedilo Predloga zakona o uvedbi eura

20. julij 2006

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o uvedbi eura (EVA 2006-1611-0005). Predlog bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. Osnovni cilj tega zakona je, da olajša prehod na evro. Zakon ureja razmerja ob uvedbi evra kot denarne enote Republike Slovenije ter ureja zamenjavo tolarskih bankovcev in kovancev v evrske bankovce in kovance ob uvedbi evra.

Predlog zakona o uvedbi evra bo uredil vprašanja, ki še niso podrobno urejena s pravnimi akti Evropske unije, to je postopek zamenjave tolarja za evro, obdobje dvojnega obtoka in jemanje tolarja iz obtoka. Vseboval bo tudi nekatere druge določbe, ki so pravna podlaga za tekoč prehod s poslovanja v tolarjih na poslovanje v evrih v javni upravi, pravosodju, finančnem trgu in gospodarstvu.

Pravni okvir za uvedbo evra so predpisi, ki so jih sprejeli organi Evropske unije, in zakon, ki bo sprejet posebej ob zamenjavi slovenskega tolarja z evrom.

Formalno je akt, s katerim bo evro uveden kot denarna enota Republike Slovenije, odločba, ki jo bo sprejel Svet Evropske unije skladno z drugim odstavkom 122. člena in petim odstavkom 123. člena Pogodbe o Evropski skupnosti. Z odločbo po njenem drugem odstavku 122. člena Svet Evropske unije ugotovi, da posamezna država članica izpolnjuje pogoje za uvedbo evra ter z njo odpravi odstopanje (derogacijo). Z odločbo po njenem petem odstavku 123. člena pa bo Svet Evropske unije določil dan, ko bo evro uveden kot denarna enota Republike Slovenije ter vzpostavljeno nepreklicno in trajno menjalno razmerje med evrom in tolarjem.

Ker se objavljene uredbe Evropske unije v državah članicah uporabljajo neposredno, z notranjo zakonodajo ni dovoljeno urejati vprašanj, ki jih že urejajo uredbe. Zato bo slovenski zakon, ki bo spremljal uvedbo evra v Sloveniji uredil le tista vprašanja, ki še niso podrobneje urejena s pravnimi viri Evropske unije.

Ker bo evro uveden kot denarna enota Republike Slovenije z odločbo Sveta Evropske unije, zakon pretežno ureja postopek zamenjave tolarja za evro, obdobje dvojnega obtoka in jemanje tolarja iz obtoka. Vsebuje tudi nekatere druge določbe, ki bodo pravna podlaga za tekoč prehod s poslovanja v tolarjih na poslovanje v evrih v javni upravi, pravosodju in na finančnem trgu.

Vir: Ministrstvo za finance, Služba za odnose z javnostmi