Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Ocena Evropske komisije o slovenskem konvergenčnem programu

1. februar 2006

Evropska komsiija je ocenila konvergenčne programe Estonije, Litve in Slovenije. Dopolnitve konvergenčnih programov, ki so jih omenjene države predložile drugič, odkar so postale države članice Evropske unije, je Komisija ocenila kot skladne s Paktom za stabilnost in rast. Glede na to, da so razmere v vseh državah ugodne, je Komisija poudarila, da bi lahko od vseh treh držav pričakovali drznejše cilje, v skladu z načelom, da se ugodne proračunske pozicije lahko izkoristijo za reševanje morebitnih težav v slabših konjunkturah ob upoštevanju dolgoročnih gospodarskih gibanj.

Slovenija je dopolnitve svojega konvergenčnega programa, ki zajema obdobje 2005-2008, predložila 8. decembra 2005. Program na podlagi verodostojnega makroekonomskega scenarija predvideva postopno zmanjšanje državnega dolga z 13 % BDP v letu 2005 na 1 % v letu 2008. Programsko zastavljeni srednjeročni cilj za proračunsko pozicijo je strukturni primanjkljaj v vrednosti 1 % BDP (tj. ciklično prilagojen in brez enkratnih ukrepov), kar je v skladu z zahtevami iz pakta. Srednjeročni cilj bo po programu predvidoma dosežen do leta 2008.

Ker so tveganja, povezana s proračunskimi napovedmi, na splošno uravnotežena, se zdi, da je fiskalna strategija v programu zadostna za izpolnitev srednjeročnega cilja do leta 2008. Vendar pa prilagajanje v ta namen ne poteka povsem v skladu z merilom uspešnosti pakta, saj predvideno strukturno izboljšanje znaša zgolj 1 % BDP v programskem obdobju. V zvezi s tem je začasno odstopanje od optimalnega poteka prilagajanja zaradi "večjih strukturnih reform" za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva vprašljivo, ker je v programu le malo zagotovil, da bodo reforme znatno vplivale na potencialno rast in dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji