Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Skupna stran evrskih kovancev

Aprila 1996 je bilo na neformalnem zasedanju Sveta ministrov za gospodarstvo in finance v Veroni dogovorjeno, da imajo evrski kovanci skupno stran in nacionalne strani. Za izbiro motiva prvih skupnih strani je bil organiziran natečaj na evropski ravni in 16. junija 1997 je Evropski svet na zasedanju v Amsterdamu izbral in objavil zmagovalne serije. Fotografije skupnih strani in kratki opisi motivov so bili objavljeni v Uradnem listu (1).

7. junija 2005 je Svet odločil, da je treba skupne strani kovancev za 10, 20 in 50 centov ter za 1 in 2 evra, ki trenutno predstavljajo Evropsko unijo pred njeno širitvijo leta 2004 s petnajst na petindvajset držav članic, spremeniti, da bodo v prihodnje predstavljene vse države članice Evropske unije. Skupne strani kovancev najmanjših vrednosti (1, 2 in 5 centov) predstavljajo Evropo v svetu in jih širitev Evropske unije torej ne zadeva.

Nove skupne strani se bodo uporabljale od leta 2007. Države članice, ki uvajajo evro z letom 2007, bodo izdale samo kovance z novimi skupnimi stranmi. Prva izmed novih držav članic bo to storila Republika Slovenija. Trenutne države članice območja evra lahko pri proizvodnji novih kovancev prav tako začnejo uporabljati nove skupne strani z letom 2007, v vsakem primeru pa jih bodo prevzele najpozneje do leta 2008.

1 in 2 evra
Na kovancih za 1 in 2 evra je številka, ki označuje vrednost kovanca, na levi polovici skupne strani. Med spodnjim zgornjim robom desne polovice je šest ravnih navpičnih črt. Čeznje je razporejenih dvanajst zvezd, po ena tik pred vsakim zgornjim in spodnjim koncem. Evropska celina je upodobljena na desni polovici strani. Desni del upodobitve prekriva osrednji del črt. Čez sredino desne polovice skupne strani je vodoravno izpisana beseda "EURO". Pod črko "O" besede "EURO" sta ob desnem obodu kovanca odtisnjeni začetnici graverja "LL".

 
Datoteka za tisk
[1.527, KB]
Datoteka za tisk
[1.517, KB]

10, 20 in 50 centov
Na kovancih za 10, 20 in 50 centov je številka, ki označuje vrednost kovanca, na desni polovici skupne strani. Pod številko sta vsaka v svoji vrstici vodoravno izpisani besedi "EURO CENT". Beseda "CENT" je napisana z večjimi črkami in z veliko začetnico. Med spodnjim in zgornjim robom leve polovice je šest ravnih navpičnih črt. Čeznje je razporejenih dvanajst zvezd, po ena tik pred vsakim zgornjim in spodnjim koncem. Osrednji in zgornji del črt prekriva upodobitev evropske celine. Na desni polovici kovanca sta med številko in obodom odtisnjeni začetnici graverja "LL".

Datoteka za tisk
[1.663, KB]
Datoteka za tisk
[916, KB]
Datoteka za tisk
[606, KB]

1, 2 in 5 centov
Na kovancih za 1, 2 in 5 centov je zemljevid, ki prikazuje Evropo v povezavi s svetom.

Datoteka za tisk
[75, KB]
Datoteka za tisk
[67, KB]
Datoteka za tisk
[56, KB]